Wijkverpleegkundigen Treant Zorggroep spil in thuiszorg › Treant Zorggroep

Wijkverpleegkundigen Treant Zorggroep spil in thuiszorg

Geplaatst op: 6 januari 2016

Cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving houden. Dat is het doel van de wijkverpleegkundigen van Treant Zorggroep. Wie woont in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of De Wolden en thuis professionele zorg nodig heeft, kan tegenwoordig terecht bij de wijkzorg van Treant.

De wijkverpleegkundigen van Treant leveren een uitgebreid pakket aan zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen, aankleden en eten. Ook verpleegkundige zorg zoals zwachtelen, wondzorg, het toedienen van injecties, medicatiebegeleiding en palliatieve zorg behoren tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor personenalarmering en maaltijdservice. ‘Onze zorg is dag en nacht bereikbaar en wachtlijsten kennen we niet’, aldus wijkverpleegkundigen Helga Padding en Rally Horst. Wie woont in Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen of omgeving en thuis extra zorg nodig heeft, kan bellen met de wijkzorg via 0900 0591. Inwoners van Hoogeveen en De Wolden kunnen contact opnemen via 088 13 07 013.

Snel de juiste zorg
Wie thuis professionele zorg nodig heeft, heeft een zogeheten indicatie nodig. De wijkverpleegkundigen van Treant zijn daar speciaal voor opgeleid. 'Wij beoordelen de hulpvraag en in nauw overleg met de cliënt organiseren we snel de juiste zorg. ‘Onze cliënten weten meteen waar ze aan toe zijn', vertelt Helga Padding. Een verzoek om zorg begint vaak met een (huis)bezoek van de wijkverpleegkundige. 'Samen met de cliënt inventariseer ik de hulpvraag. We kijken wat de cliënt zelf nog kan en welke bijdrage de mantelzorg kan leveren. Vervolgens bepalen we welke professionele zorg wij kunnen bieden’, benadrukt Helga Padding. 'Onze zorg is erop gericht om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Dat lukt het beste als de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie behoudt. Die aanpak wordt door onze cliënten bijzonder gewaardeerd.'

Samenwerking
De wijkverpleegkundigen van Treant hebben nóg een belangrijke troef in handen. Hun organisatie is namelijk een combinatie van ziekenhuizen én ouderen-, verpleeg- en thuiszorg. 'We werken nauw samen met de wondzorgspecialist en ergo- en fysiotherapeuten uit het ziekenhuis en het advies- en behandelcentrum,' licht Rally Horst toe. Daarnaast kunnen de wijkverpleegkundigen altijd advies inwinnen bij de specialist ouderengeneeskunde. 'Het feit dat we elkaar kennen, bevordert het onderlinge contact. Het lijntje tussen de ziekenhuizen en ouderen-, verpleeg- en thuiszorg is heel kort. Daardoor krijgen onze cliënten de zorg die ze nodig hebben.' Ook met andere hulpverleners onderhouden de wijkverpleegkundigen nauw contact. 'We werken samen met verzorgenden, zorgassistenten, huisartsen, het transferbureau van het ziekenhuis, vrijwilligers en mantelzorgers', sommen Helga Padding en Rally Horst op. 'Wij coördineren de zorg en vormen het aanspreekpunt. Wij zijn de spil in de zorg.' Ze hebben ook een signalerende functie. 'Als wij merken dat een cliënt geestelijk of lichamelijk achteruitgaat, komen we meteen in actie. Dankzij de contacten met huisartsen, het Maatschappelijk Welzijn, Netwerk Dementie Drenthe, steunpunt Mantelzorg en de gemeente kunnen we zorg op maat leveren.'