Website over nieuwe zorgnota › Treant Zorggroep

Website over nieuwe zorgnota

Geplaatst op: 24 juli 2014

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) lanceerden op 24 juli de website www.dezorgnota.nl. Een website die patiënten en verzekerden een uitleg geeft over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten beantwoordt.

Voor behandelingen in ziekenhuizen die sinds 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een duidelijkere zorgnota. Het is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars belangrijk om patiënten en verzekerden hier goed over te informeren. De website www.dezorgnota.nl biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in meer algemene zin. De site geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar iemand met welke vraag terecht kan.

Tot voor kort was het zo dat op zorgnota’s ingewikkelde codes stonden en het voor de patiënt niet duidelijk was hoe de rekening was opgebouwd. Minister Schippers heeft vorig jaar met de zorgverzekeraars afgesproken dat het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd op de nota komen te staan.

Verzekerden kunnen de vernieuwde zorgnota via de mijn-omgeving op de website van hun zorgverzekeraar raadplegen. Vanaf medio augustus ontvangen verzekerden de eerste vernieuwde zorgnota’s van behandelingen. Over maximaal een jaar zullen alle zorgnota’s de nieuwe informatie bevatten.

DBC Zorgproducten
Door de nieuwe zorgnota kan de patiënt beter nagaan wat er aan zorg geleverd is. Doordat declaraties plaatsvinden op basis van zogenaamde DBC Zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) is er geen directe relatie tussen de prijs van de zorg en wat er aan zorg geleverd is. Het DBC-bekostigingssysteem is namelijk gebaseerd op een systeem van gemiddelde kostprijzen. Wanneer er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan daardoor de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Op de nieuwe site staat veel uitleg over dit systeem.