We gaan voor goud! › Treant Zorggroep

We gaan voor goud!

Geplaatst op: 15 september 2017

Chirurg en medisch manager Maarten Bodegom lucht zijn hart

Naar aanleiding van de negatieve en eenzijdige berichtgeving van Dagblad van het Noorden (Arend van Wijngaarden) is het goed stil te staan bij zaken die wel goed gaan bij Treant Zorggroep. Na de fusie van onze ziekenhuizen zijn de chirurgen hard aan het werk gegaan om de chirurgische zorg binnen Treant te harmoniseren. De chirurgische protocollen binnen de drie ziekenhuizen zijn op elkaar afgestemd en toegankelijk op iProva. Om aan alle landelijke eisen te kunnen voldoen, hebben de chirurgen keuzes moeten maken. Zo hebben we het mammacentrum opgericht in Hoogeveen. Op die manier kunnen we blijven voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan het aantal borstoperaties per ziekenhuis.

Mammacentrum
Door deze zorg te concentreren is er nu een state-of-the-art mammacentrum, waar gewerkt wordt met de nieuwste technieken en zeer geavanceerde apparatuur. Ook op andere gebieden zijn keuzes gemaakt, denk bijvoorbeeld aan de longchirurgie. Niet iedereen is gelukkig geweest met de keuzes die zijn gemaakt. Toch hebben we hierdoor behandelingen kunnen behouden voor Treant die anders verloren waren gegaan. Omdat we simpelweg niet aan de landelijke eisen qua aantallen zouden hebben voldaan.

Vaatcentrum van het Noorden
Door de samenwerking van de vaatchirurgen ontwikkelt Treant zich tot hét vaatcentrum van het Noorden. Het aantal halsslagaderoperaties is enorm toegenomen van 25 in 2012 naar 64 in 2016. Hiermee neemt Treant landelijk de 10e plaats in en laten we ziekenhuizen in onze regio, zoals het Martini Ziekenhuis (24 operaties in 2016) ver achter ons. De ondergrens, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie, bedraagt voor deze operatie overigens 20 operaties per jaar.

Een recente landelijke analyse laat zien dat het percentage complicaties bij ons lager ligt dan het landelijk percentage (CVA na operatie 2,6% bij Treant tegen 3,4% gemiddeld in het rest van het land). Daar mogen we trots op zijn. Zeker als je je bedenkt dat onze patiënten veel vaker suikerziekte, overgewicht, hartfalen en chronische longaandoeningen (COPD) hebben dan in de rest van Nederland. En ook nog eens veel meer dan gemiddeld roken. Ook met het aantal operaties aan de aorta voldoet Treant ruim aan de landelijke eisen. Hier is eveneens sprake van groei van het aantal operaties. Wanneer je deze aantallen vergelijkt met de aantallen van de ziekenhuizen om ons heen, dan behoren we tot de grootste vaatcentra van het Noorden.

We gaan voor goud
Sinds de fusie wordt er door de chirurgen gedifferentieerd dienst gedaan. Dit houdt in dat wanneer je een bot breekt en geopereerd moet worden, de operatie wordt uitgevoerd door een traumatoloog en wanneer je een vaatprobleem hebt, dan word je geholpen door een vaatchirurg, enzovoort. Dit komt de kwaliteit van de behandeling sterk ten goede. Ook zijn we trots op de opleiding Heelkunde, welke is uitgerold over de drie locaties. Recent heeft er een kwaliteitscontrole (visitatie) plaatsgevonden, waarbij de kwaliteit van de opleiding, maar ook de kwaliteit van de chirurgische behandelingen tegen het licht is gehouden door een externe groep specialisten onder aanvoering van Prof. Hamming, vaatchirurg uit Leiden. We zullen u over de uitkomst informeren, maar neem van ons aan: We gaan voor goud.

Achter de schermen wordt er door de inkoop in samenwerking met de medisch manager inkoop (ondergetekende) hard gewerkt aan harmonisatie van de producten die worden gebruikt in onze ziekenhuizen.

Dit gaat van naalden tot handschoenen tot stents die worden gebruikt bij de behandeling van patiënten. Een tijdrovende klus die veel energie vraagt. Alleen het harmoniseren van de vaatchirurgische producten heeft Treant al meer dan 150 duizend euro per jaar opgeleverd.  Geen cent hiervan vloeit overigens terug naar de (vaat)chirurgen; alles wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken.

Trots op Treant
Terwijl ik dit schrijf, merk ik dat ik trots ben op onze organisatie en op wat we hebben bereikt. Ook al realiseer ik mij dat er nog heel veel werk moet worden verricht. Eerste vereiste is een stabiel bestuur. Ik schaar me dan ook volledig achter de beoogde organisatiestructuur zoals deze voor Treant is bedacht. Mensen aan het roer die het beste met Treant voor hebben. Mijn hart is gelucht en ik voel me bevrijd, ik heb mijn abonnement van de krant per direct opgezegd en hoef de pulp van Arend van Wijngaarden niet meer te lezen.