Wat vindt u belangrijk in excellente zorg? Vul de enquête in! › Treant Zorggroep

Wat vindt u belangrijk in excellente zorg? Vul de enquête in!

Geplaatst op: 29 mei 2019

De zorg in onze regio is volop in beweging. Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars hebben elkaar inmiddels gevonden in het programma Zorg voor de Regio. Hierin proberen alle partijen de zorgvraag en het zorgaanbod in onze regio zo goed mogelijk te verdelen, zodat de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen voor alle patiënten beschikbaar blijft.

Voor de vragenlijst maken we gebruik van het Kano model. Dit model wordt gebruikt om de eigenschappen te ontdekken die het verschil maken voor de klant, de zogenaamde ‘wow-factor’.  In de vragenlijst zult u daarom merken dat de vragen op twee manieren aan u worden gesteld, in een bekrachtigende (positieve) en ontkrachtende (negatieve) vorm. Het is niet de bedoeling om u hiermee te verwarren, maar het is juist dé wijze waarop het Kano model werkt.

Een van de onderdelen waarop Treant Zorggroep zich focust, is het verbeteren van het zorgproces dat een patiënt doorloopt in het ziekenhuis. Wij hebben daar ideeën over, maar u ongetwijfeld ook. Daarom willen we graag van u weten waar u – als patiënt - behoefte aan heeft. We hebben daarvoor een (volledig anonieme) vragenlijst opgesteld. De resultaten koppelen wij terug via deze website. Doet u mee?