Waarom kiest u voor Treant Zorggroep? › Treant Zorggroep

Waarom kiest u voor Treant Zorggroep?

Geplaatst op: 12 april 2016

Treant Zorggroep vraagt zich af waarom patiënten kiezen voor haar ziekenhuis en waar deze keuze op is gebaseerd. Vul de enquête in als u in de periode van 1 januari 2015 tot heden op één van de ziekenhuislocaties (Scheper, Bethesda of Refaja) van Treant Zorggroep bent behandeld.

De onderzoeksresultaten vormen de basis van een algemene communicatie- en/of reclameboodschap voor Treant Zorggroep. De enquête geeft input voor de afstudeeropdracht van Joyce Doldersum (stagiaire op de afdeling Marketing, Communicatie en Verkoop) en leidt tot een communicatieadvies. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere afstudeeropdracht.

Persoonlijk
Naast het digitaal verspreiden van de enquête, gaat Joyce in april op bezoek bij de drie ziekenhuislocaties om steekproefsgewijs patiënten te vragen de enquête (op papier) in te vullen. Het kan dus zijn dat u bij uw bezoek wordt benaderd om een enquête in te vullen. U bent uiteraard vrij om aan te geven of u wel of niet wilt meewerken.

Vul de enquête in 
Via onderstaande link kunt u de enquête invullen:
https://docs.google.com/forms/d/1dyFCYV7C5Z56fmI4opIi8mE4cv0bV_pTQ3uzdTy55c8/viewform#responses

Wilt u de enquête ook delen met familie en vrienden? Op die manier hoopt Joyce zoveel mogelijk reacties te verzamelen voor een zo goed mogelijk resultaat. De enquête is ook te vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn van Treant Zorggroep.