Vraag en antwoord nieuwe bestuursmodel › Treant Zorggroep

Vraag en antwoord nieuwe bestuursmodel

Geplaatst op: 13 september 2017

De afgelopen dagen is er in de media aandacht geweest voor het nieuwe bestuursmodel van Treant. In deze vraag en antwoord behandelen we de belangrijkste vragen die leven.

1. Wat is een bestuursmodel?
Een bestuursmodel beschrijft hoe een organisatie wordt aangestuurd. In dit geval hoe de raad van bestuur is samengesteld. In de zorg zijn verschillende modellen denkbaar. Treant werkt aan een nieuw model waarbij er meer medische expertise in de raad van bestuur aanwezig is.

2. Willen alleen de dokters dit?
Ook de raad van toezicht en raad van bestuur zien het nieuwe bestuursmodel als een positieve ontwikkeling. Het verleden leert ons dat dokters en bestuurders nog beter kunnen samenwerken. Een manier om dat een handje te helpen is ervoor te zorgen dat er in de raad van bestuur meer medische expertise aanwezig is.

3. Waarom twee arts-bestuurders die samen parttime 1 bestuurszetel bezetten?
Op die manier kunnen beiden actief blijven als arts. Zo krijg je bestuurders die veel contact hebben met collega’s op de werkvloer en op de hoogte zijn van actuele medische ontwikkelingen. Het is wel belangrijk dat ze goed samenwerken om hun werk als bestuurder goed te kunnen doen.

4. Krijgen de dokters nu niet te veel macht?
Dokters hebben een belangrijke stem in de organisatie. Het gaat dan ook niet om meer of minder invloed maar om het dragen van verantwoordelijkheid. Door samen zitting te nemen in het bestuur, laten de twee arts-bestuurders zien ook oog te hebben voor Treant Zorggroep als geheel en niet alleen voor het medische gedeelte. Bovendien is het juridisch zo geregeld dat de (vice-)voorzitter van de raad van bestuur nooit een dokter mag zijn en dat de arts-bestuurder geen doorslaggevende stem kan hebben.

5. Heeft het model ook nadelen?
Net als ieder bestuursmodel heeft ook dit model nadelen. Zo moet je de schijn van belangenverstrengeling tegengaan en, daar waar nodig, belangenverstrengeling voorkomen. Wat je niet wilt is dat arts-bestuurders bepaalde besluiten kunnen beïnvloeden alleen maar omdat ze ook dokter zijn bij Treant. Daar zorgen we voor door te zorgen dat arts-bestuurder geen doorslaggevende stem hebben binnen het bestuur. En door de arts-bestuurders eventueel uit te sluiten van besluitvorming die gaat over hun eigen vakgroep.

6. Kunnen arts-bestuurder via het bestuur het salaris van de dokters verhogen?
Nee, dat kan niet. Als bestuurder is hun salaris gemaximeerd door we Wet Normering Topinkomens. Ook het salaris van dokters in loondienst is gebonden aan wettelijke bepalingen. De vergoeding die vrijgevestigde artsen krijgen, via hun vakgroep BV en de samenwerkingsovereenkomst met Treant, kan niet zomaar gewijzigd worden. Als de raad van bestuur al zou besluiten over verhoging van deze vergoeding, dan mogen de arts-bestuurders daar niet over mee beslissen.

7. Waarom is de OR hier tegenstander van?
De OR Cure en OD vreest belangenverstrengeling. Dat moet inderdaad worden voorkomen. En dat kan ook, door alles juridisch goed vast te leggen. Daarover worden gesprekken gevoerd met de OR.

8. Zijn er al voorbeelden van artsen in het bestuur van ziekenhuizen?
Ja, zie deze vier voorbeelden:

1. Saxenburgh Groep

2. Reinier de Graaf ziekenhuis

3. Spijkenisse Medisch Centrum

4. HagaZiekenhuis