Voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg › Treant Zorggroep

Voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg

Geplaatst op: 4 december 2013

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen organiseert op woensdag 11 december een voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg. De bijeenkomst wordt gehouden in inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen.

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase van een patiënt die ongeneeslijk ziek is. Hierbij staat het geven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg aan de patiënt met een levensbedreigende ziekte centraal. Alles is er op gericht het lijden in deze laatste levensfase te verlichten.

Tijdens de bijeenkomst geven mevrouw F.J.S. Netters, internist-oncoloog en mevrouw J. Dasselaar, arts-assistent, beide van het Scheper Ziekenhuis uitleg over (de behandeling van) pijn en benauwdheid. Ook wordt het verschil tussen palliatieve sedatie (het toedienen van slaapmedicatie) en euthanasie besproken. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Informatie en opgave
Sigrid’s Garden is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten waar zij elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Het inloophuis bevindt zich aan de Weerdingerstraat 252c in Emmen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is nodig. Dat kan tot 10 december.

Voor informatie en opgave kunnen belangstellenden contact opnemen met Mieke Kuilder, verpleegkundig specialist oncologie van het Scheper Ziekenhuis via telefoonnummer (0591) 69 13 74 of per e-mail via m.kuilder@sze.nl.