Voorlichtingsbijeenkomst over non-Hodgkin lymfomen › Treant Zorggroep

Voorlichtingsbijeenkomst over non-Hodgkin lymfomen

Geplaatst op: 17 januari 2012

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en LymfklierkankerVereniging Nederland (LVN) regio Noord organiseren op dinsdag 31 januari een voorlichtingsbijeenkomst over non-Hodgkin lymfomen, een vorm van kanker die uitgaat van het lymfestelsel. De voorlichting wordt gehouden in Sigrid’s Garden en is bedoeld voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en andere belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst vertelt dr. L.D. de Haan, internist-hematoloog in het Scheper Ziekenhuis, over non-Hodgkin lymfomen. Mevrouw H.T. Hoogstrate, vrijwilliger van de LymfklierkankerVereniging Nederland, geeft informatie over de vereniging. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en tot het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Ook is er schriftelijk voorlichtingsmateriaal aanwezig. Sigrid’s Garden is een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten waar zij elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Het inloophuis bevindt zich aan de Weerdingerstraat 252c in Emmen. De bijeenkomst start om 19.15 uur en duurt tot 21.30 uur. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Voor informatie en opgave kunnen belangstellenden contact opnemen met verpleegkundig specialisten oncologie van het Scheper Ziekenhuis: M. Braam (tel. (0591) 691363, e-mail marlene.braam@sze.nl) en A. Binnenmars (tel. (0591) 691380, e-mail h.j.binnenmars@sze.nl). Meer informatie staat op de website www.lvn.nl/noord. Ook daar kunnen belangstellenden zich aanmelden.