Voorgenomen besluit over fusie met Refaja Ziekenhuis › Treant Zorggroep

Voorgenomen besluit over fusie met Refaja Ziekenhuis

Geplaatst op: 2 april 2013

De Raden van Bestuur van het Refaja Ziekenhuis en Zorggroep Leveste Middenveld hebben een voorgenomen besluit genomen over de fusie van het Refaja Ziekenhuis met het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda. Vandaag is het fusiedocument met de adviesaanvraag naar de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden verzonden. Nadat de adviezen binnen zijn, nemen de Raden van Bestuur in mei een definitief fusiebesluit en leggen dit ter goedkeuring voor aan de Raden van Toezicht.

Door deze fusie kunnen de drie locaties de krachten bundelen en voldoen aan de oplopende eisen van beroepsgroepen en zorgverzekeraars. Op deze manier willen we de ziekenhuiszorg in de regio behouden en de kwaliteit van de zorg borgen. Het uitgangspunt is dan ook om op de drie bestaande ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal ziekenhuiszorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week aan te bieden, inclusief spoedeisende hulp, verloskunde, IC en faciliteiten voor operaties en opnames (bedden). De gesprekken met Achmea lopen om een meerjarencontract af te sluiten per 2014. Uiteraard moeten de ziekenhuislocaties hiervoor blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.