Vervolgstappen voor 24x7 ziekenhuiszorg in Emmen en Hoogeveen › Treant Zorggroep

Vervolgstappen voor 24x7 ziekenhuiszorg in Emmen en Hoogeveen

Geplaatst op: 7 maart 2013

Op de twee bestaande ziekenhuislocaties in Emmen en Hoogeveen blijft ziekenhuiszorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week aangeboden, inclusief spoedeisende hulp, verloskunde, IC en faciliteiten voor operaties en opnames (bedden). Nu dit advies van de Denktank het uitgangspunt is voor de ziekenhuislocaties en verzekeraar Achmea hier positief tegenover staat, worden vervolgstappen genomen. Eén van de stappen is het afsluiten van een meerjarencontract per 2014 met marktleider Achmea. Uiteraard moeten de ziekenhuislocaties hiervoor blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. De gesprekken over het contract lopen en zijn positief en gelijkgestemd. 

Binnen de organisatie worden ook stappen genomen. Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda worden organisatorisch samengevoegd. Dat betekent dat de managers per direct rapporteren aan de Raad van Bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld in plaats van de directeuren van Emmen en Hoogeveen. Door minder lagen wordt de overlegstructuur eenvoudiger en effectiever. Nu duidelijk is dat de huidige locaties in deze omvang blijven bestaan, wordt een investeringsplan en huisvestingsonderhoudsplan gemaakt. Ook op het gebied van ICT wordt meer geïntegreerd zodat de organisatie efficiënter wordt. Door de gezamenlijke inkoop is al veel voordeel behaald. Door efficiënter te werken op alle vlakken, kan er meer geïnvesteerd worden in de zorg.

Het Refaja ziekenhuis maakt ook onderdeel uit van het advies van de Denktank. De gesprekken met het ziekenhuis in Stadskanaal zijn in een vergevorderd stadium