Verpleegkundigen Treant hebben oog voor het hele gezin › Treant Zorggroep

Verpleegkundigen Treant hebben oog voor het hele gezin

Geplaatst op: 6 februari 2018

Treant schoolt in het kader van Gezinsgerichte zorg alle obstetrie- (kraam-) en kinderverpleegkundigen. Doel van deze scholing is om op alle drie ziekenhuislocaties dezelfde richtlijnen te gebruiken en dezelfde vorm van gezinsgerichte zorg te bieden aan gezinnen.

De scholing geeft de obstetrieverpleegkundige de informatie die nodig is in de zorgverlening aan de zieke/premature zuigeling. Een voorbeeld is wanneer een kraamvrouw op de kraamafdeling ligt en haar zieke baby bij haar op de kamer ligt. Waar de controles bij de baby eerst door de kinderverpleegkundige werden uitgevoerd, is de obstetrieverpleegkundige nu in staat zowel de controles bij de moeder als bij de baby te doen.

Voor de kinderverpleegkundige geldt dat die te maken kan krijgen met de zorg voor de zieke kraamvrouw, of complicaties kan tegenkomen na de bevalling, waarop hij/zij moet anticiperen. De scholing geeft kennis die de kinderverpleegkundige nodig heeft in de zorgverlening aan de zieke kraamvrouw, of de kraamvrouw met (acute) complicaties. Een voorbeeld is wanneer de baby op de kinderafdeling ligt en moeder daar ook op de kamer verblijft. De kinderverpleegkundige is nu dusdanig geschoold dat ook de gezondheid van de moeder bij het kind in de gaten wordt gehouden. 

De scholingsdagen zijn een mooi voorbeeld van locatieoverstijgende samenwerking. In dit geval tussen alle obstetrie- (kraam-) en kinderverpleegkundigen en (kinder-)artsen van de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep. Naast goede gezinsgerichte zorg, draagt de combinatiescholing bij aan een intensievere samenwerking tussen collega’s en beter intercollegiaal contact.

Medisch manager Kindergeneeskunde en kinderarts Bas Delsing van Treant Zorggroep is positief over de Treantbrede aanpak: ‘Het is een goede ontwikkeling dat wij gezinnen op alle drie ziekenhuislocaties dezelfde gezinsgerichte zorg bieden. We zijn immers één ziekenhuisorganisatie. Ik ben trots op de teams en de scholingen die zij met en voor elkaar hebben ontwikkeld.’

Gerelateerde specialismen