Verkeerde interpretatie intensieve zorg locatie Bethesda › Treant Zorggroep

Verkeerde interpretatie intensieve zorg locatie Bethesda

Geplaatst op: 6 januari 2015

Naar aanleiding van een intern mailbericht van de intensivisten van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda, is er in de media onrust ontstaan over het voortbestaan van de intensieve zorg in Hoogeveen. Helaas rust de interpretatie van de mail op een misverstand.

Zoals de intensivisten zelf schrijven: ‘De aanpassing was nodig om de voorwachtfunctie voor de IC-patiënt door de anesthesiologen buiten kantoortijd mogelijk te maken. Feitelijk is er niets veranderd.’

Ook in de nieuwe dienstenstructuur is overdag een intensivist aanwezig. De anesthesiologen zijn beschikbaar voor de avond, nacht en weekendzorg. Hierdoor blijft ziekenhuislocatie Bethesda beschikken over intensieve zorg voor de opvang en behandeling van spoedgevallen en complicaties en is de intensieve patiëntenzorg in Hoogeveen geborgd.

Van belang is dat Treant Zorggroep wil voldoen aan veranderende kwaliteitseisen. Dit houdt in dat de ernstig zieke patiënten (die bijvoorbeeld langdurig moeten worden beademd), worden overgeplaatst naar een ziekenhuislocatie waar 7x24 uur een intensivist beschikbaar is. Binnen Treant Zorggroep is dit ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Dit beleid wordt niet gewijzigd.

Treant Zorggroep wil de intensieve zorg voor patiënten in de regio te behouden. Samen met de specialisten worden momenteel plannen ontwikkeld om de intensieve zorg op alle drie ziekenhuislocaties van de Zorggroep te kunnen blijven bieden binnen de regels en normen die daarvoor gelden.

Lees hier de meestgestelde vragen en antwoorden over de intensive care.