Veel patiënten geholpen door samenwerking › Treant Zorggroep

Veel patiënten geholpen door samenwerking

Geplaatst op: 3 februari 2017

De komende week worden zo’n 80 tot 100 patiënten die oorspronkelijk in Stadskanaal geopereerd zouden worden, geholpen op de locaties in Hoogeveen en Emmen. Het verplaatsen van een dergelijk aantal patiënten is een ingrijpende logistieke operatie met grote impact op de bedrijfsvoering van de ziekenhuislocaties. Het betekent onder meer: nieuwe operatieplanning, uitlenen van verpleegkundigen en ok-personeel naar Emmen en Hoogeveen en het verhuizen van apparatuur en instrumentarium. Door de samenwerking binnen Treant Zorggroep is dit zonder problemen verlopen.

Maatregelen

De afgelopen week heeft Treant Zorggroep onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het vliegenprobleem bij het nieuwe operatiekamercomplex (OKC) Refaja op te lossen. De komende week worden de volgende zaken in gang gezet:

  • Intensieve insectenbestrijding
  • Inspectie van de buitengevel op de aanwezigheid van kieren en naden, waardoor insecten naar binnen kunnen komen
  • Bouwkundige inspectie van de dakkappen
  • Rookproeven om de niet visueel zichtbare kieren en naden op te kunnen sporen. Tijdens de rookproeven komt er rook uit het gebouw; dit is niet schadelijk.

Op basis van de uitkomsten van de inspecties wordt besloten welke maatregelen genomen moeten worden. Uitgangspunt daarbij is een duurzame en patiëntveilige oplossing.

Intussen wordt het oude OKC opnieuw opgestart. Over twee tot drie weken kan daar weer een volledig operatieprogramma worden gedraaid.