Uitstekend resultaat 2009 voor Zorggroep Leveste Middenveld › Treant Zorggroep

Uitstekend resultaat 2009 voor Zorggroep Leveste Middenveld

Geplaatst op: 3 juni 2010

Stichting Leveste en Stichting Zorggroep Middenveld Drenthe (nu beiden onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld) boekten een resultaat van respectievelijk € 2,7 en € 2,2 miljoen over 2009. De solvabiliteit komt daarmee op 15% voor Leveste en ruim 30% voor Zorggroep Middenveld Drenthe, waarmee beide organisaties ruim boven het gemiddelde in de zorgsector uitkomen.

Zorggroep Middenveld Drenthe (Ziekenhuis Bethesda en Zorgpalet) zet de lijn van goede resultaten van de laatste jaren voort. Leveste (Scheper Ziekenhuis en Leveste care) laat met een beter resultaat dan in 2008 zien dat het herstel beklijft en het resultaat groeit. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn zeer tevreden met dit resultaat. Zij waarschuwen echter voor een te grote euforie: een verdere versterking van het eigen vermogen blijft de komende jaren hard nodig. Hiermee kan de zorgvraag in de toekomst goed worden beantwoord. Ook kunnen de aangekondigde bezuinigingen beter het hoofd worden geboden.