Treant Zorggroep doet onderzoek naar onbevoegde orthopeed › Treant Zorggroep

Treant Zorggroep doet onderzoek naar onbevoegde orthopeed

Geplaatst op: 24 februari 2016

Een orthopeed van Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie Scheper) is niet bevoegd om zijn beroep uit te oefenen. Hij blijkt niet in het bezit te zijn van een geldige registratie als medisch specialist. Dat bleek tijdens een visitatie van de vakgroep Orthopedie van de Emmer ziekenhuislocatie.

De medisch specialist kan niet duidelijk verklaren waarom hij zijn registratie als medisch specialist in het BIG-register heeft laten verlopen en sinds 2009 niet meer de benodigde accreditatie heeft verkregen. Om de precieze gang van zaken te achterhalen doet Treant Zorggroep een intern onderzoek. Ook deed de zorginstelling melding bij de IGZ. Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, mag de orthopeed niet betrokken zijn bij de zorgverlening aan patiënten. De registraties van alle aan Treant verbonden medisch specialisten zijn inmiddels in het daartoe bestemde register gecontroleerd, en in orde bevonden. Daarnaast wordt de procedure om deze registraties te monitoren aangescherpt. Treant benadrukt kwaliteit van zorg belangrijk te vinden en staat daarom niet toe dat onbevoegde zorgverleners actief zijn binnen de muren van Treant. Overigens zijn van de betreffende specialist geen klachten, incidenten of tuchtzaken bekend.

BIG-register
Het BIG-register is een databank waarin officieel erkende zorgverleners zijn geregistreerd, met hun van toepassing zijnde specialisme(n). In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Alleen wie in het register is ingeschreven, is wettelijk bevoegd om deze beschermde titel te voeren. Omdat het register openbaar is, is deskundigheid van deze zorgverleners voor iedereen herkenbaar.

Patiënten die onder behandeling zijn van de orthopeed krijgen bericht over de waarneming door een collega. Hetzelfde geldt voor de verwijzende huisartsen.