Treant Zorggroep breidt TIA-poli Bethesda uit › Treant Zorggroep

Treant Zorggroep breidt TIA-poli Bethesda uit

Geplaatst op: 19 januari 2015

Ziekenhuislocatie Bethesda heeft het TIA-spreekuur uitgebreid van vijf naar tien consulten per week. Daardoor kunnen nieuwe patiënten er nog sneller terecht voor onderzoek en behandeling. Jan-Willem Hoving, verpleegkundig specialist Neurologie, is blij met deze uitbreiding. 'Tijdige diagnostiek bevordert het herstel en verkleint de kans op blijvende schade.'

Een TIA (voluit Transient Ischemic Attack) wordt ook wel een voorbijgaande beroerte genoemd. Er is sprake van een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen. Met als gevolg tijdelijke uitvalsverschijnselen, zoals een scheve mond, verlamming van arm en been en spraakproblemen.

Hoewel deze symptomen bij een TIA tijdelijk zijn, is snelle en adequate diagnostiek én behandeling van groot belang. 'Patiënten die getroffen zijn door een TIA hebben een verhoogde kans op een beroerte', waarschuwt Hoving.

Onderzoek
Patiënten die bij de Hoogeveense TIA-poli worden aangemeld, kunnen daar doorgaans al binnen 24 uur terecht. Na bloedafname wordt de patiënt 's ochtends bij de verpleegkundig specialist verwacht, die de voorgeschiedenis in kaart brengt. Ook eventuele restverschijnselen van de TIA en mogelijke risicofactoren (zoals roken, hoge bloeddruk en diabetes) komen ter sprake. Vervolgens wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt, gevolgd door een onderzoek van de halsvaten. Daarna staan een hartfilmpje, een echo van het hart en een gesprek met de cardioloog op het programma. 's Middags beoordelen de neuroloog, de verpleegkundig specialist en de cardioloog alle onderzoeksuitslagen. 'We stellen de diagnose en formuleren samen een behandeladvies dat we met de patiënt bespreken. Na één dag weet de patiënt precies waar hij aan toe is', aldus Hoving.

Wacht niet af!
Om een nieuwe TIA of een beroerte te voorkomen, krijgen patiënten na een TIA vaak (een combinatie van) medicijnen voorgeschreven. 'Denk aan bloedverdunners, cholesterol- en bloeddrukverlagers', verduidelijkt Hoving. Tegelijkertijd onderstreept hij het belang van een gezonde leefstijl, zoals gevarieerd eten, voldoende bewegen en stoppen met roken. 'Zo nodig verwijs ik patiënten door voor extra hulp en begeleiding.' Volgens de verpleegkundig specialist worden de symptomen van een TIA niet altijd op waarde geschat. 'Soms denken patiënten: de klachten zijn vanzelf weer verdwenen, dus dan zal het wel meevallen. Die redenering klopt niet', stelt Hoving. 'Een TIA is vaak een voorbode van een beroerte en verdient daarom snelle en adequate zorg.' Hij heeft slechts één advies voor mensen die met een TIA worden geconfronteerd. 'Wacht niet af, maar bel direct je huisarts of 112. Neem de symptomen van een TIA altijd serieus.'