Treant Zorggroep begint mammapoli in Hoogeveen › Treant Zorggroep

Treant Zorggroep begint mammapoli in Hoogeveen

Geplaatst op: 26 mei 2015

Dit najaar opent Treant Zorggroep in Hoogeveen een speciale polikliniek voor de diagnose en chirurgische behandeling van borstkanker. Dan kunnen de patiënten op één dag bij ziekenhuislocatie Bethesda terecht voor alle benodigde onderzoeken én de diagnose. Ook een eventuele operatie vindt daar plaats. Op de andere twee ziekenhuislocaties in Emmen en Stadskanaal blijven de nabehandelingen en controles mogelijk.

Op deze wijze kan Treant Zorggroep de mamma-oncologie voor de regio behouden en uitbouwen, voldoen aan alle volumenormen en kwaliteitseisen en concurreren met de huidige aanbieders in de regio. Met het aanbieden van eendagsdiagnostiek komt Treant Zorggroep ook tegemoet aan de wensen van de patiënten met borstkanker, die hier duidelijk een voorkeur voor uitspreken.

Tegelijkertijd wil Treant Zorggroep zoveel mogelijk de zorg dichtbij blijven aanbieden. Dat is mogelijk in het soms langdurige nabehandelingstraject. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld chemokuren nog steeds op de locatie van hun keuze krijgen. Ook de chirurgische nacontroles, die na de behandeling nog een aantal jaar doorgaan, kunnen op de ‘eigen’ ziekenhuislocatie plaatsvinden.

Oncologiecentrum
De mammapoli maakt deel uit van het oncologiecentrum van Treant Zorggroep. Dit kennis- en expertisecentrum biedt straks oncologische zorg op alle drie de ziekenhuislocaties aan. Onder het oncologiecentrum komen naar verwachting in de toekomst nog meer gespecialiseerde poliklinieken voor kankerzorg. Waar deze poli’s komen, is nog niet bepaald.

Het oncologiecentrum – en daarmee ook de mammapoli – participeert in het oncologisch netwerk in Noordoost-Nederland. Hierin wordt, met het UMCG als referentiecentrum, kennis gedeeld en wekelijks gezamenlijk multidisciplinair patiëntenoverleg gevoerd. Het UMCG vervult daarnaast een (supra)regionale verwijsfunctie voor zeldzame tumoren. Ook op het gebied van radiotherapie (bestralingen) en pathologie werkt Treant Zorggroep al vele jaren nauw samen met het UMCG.

Sinds 2011 investeert Treant Zorggroep gericht op de kwaliteit van de oncologische zorg. Specialisten en verpleegkundigen werken daarin locatie-overstijgend met elkaar samen. Zo wordt wekelijks multidisciplinaire patiëntenoverleg gevoerd met de zorgprofessionals op de drie locaties en met de disciplines die vanuit het UMCG zijn betrokken. In 2013 concludeerde het IKNL al dat Treant Zorggroep landelijk gezien goede kwaliteit van zorg levert. De organisatie wordt daar ook in de toekomst verder op ingericht.