Treant zet zich in om cyberkennis en -skills te vergroten › Treant Zorggroep

Treant zet zich in om cyberkennis en -skills te vergroten

Geplaatst op: 4 oktober 2016

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)' (1) van Alert Online. Daarom zet Treant Zorggroep zich samen met tweehonderd andere partijen van 3 tot en met 14 oktober in om de kennis en vaardigheden van Nederlanders op het gebied van cybersecurity te vergroten en zo Nederland online veiliger te maken. Via een speciaal op de zorg gerichte campagne ZEKER wordt specifiek aandacht besteed aan efficiënte en veilige communicatie in de zorg.

De meerderheid van de Nederlanders (69%) maakt zich weinig zorgen over zijn digitale veiligheid. Zij schatten de kans dat zij slachtoffer worden van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, veel lager in dan in werkelijkheid het geval is. Hoewel de helft van de Nederlanders bekend is met online risico’s, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel Nederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

Over Alert Online
Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober. Alert Online is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren. Dit jaar staat de Alert Online campagne in het teken van cyberskills – weten, kunnen en doen. De campagne Alert Online 2016 wordt georganiseerd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Kijk voor meer informatie op www.alertonline.nl.

(1)Onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder 2.600 respondenten, waaronder 1.000 burgers. TNS NIPO gaat vanaf nu verder onder de naam Kantar TNS.