Treant werkt samen aan betere overgang tussen ziekenhuis en thuis › Treant Zorggroep

Treant werkt samen aan betere overgang tussen ziekenhuis en thuis

Geplaatst op: 28 november 2017

Een betere overgang van zorg in het ziekenhuis en zorg thuis is het doel van de samenwerking die de naam ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB) draagt. Tweeëntwintig ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in Groningen en Drenthe ondertekenden vandaag verdergaande samenwerking. Met als doel het verder verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen.

“We worden allemaal ouder en kunnen gelukkig steeds langer thuis blijven wonen. Het betekent wel dat de zorg zich aan moet passen om te kunnen voldoen aan de veranderende zorgvraag”, aldus Carla van de Wiel, voorzitter raad van bestuur. “Bijvoorbeeld door de zorg in het ziekenhuis en zorg dichtbij huis beter op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking helpt daarbij en is leerzaam voor Treant. Als een van de weinige zorginstellingen hebben we zowel ziekenhuislocaties als instellingen voor langdurige zorg.“

Overgang van ziekenhuis naar huis
De samenwerking zorgt voor betere continuïteit van zorg, kortere opnameduur van kwetsbare ouderen, minder heropnames en minder functieverlies door een ziekenhuisopname. Een betere overgang organiseren we door het verbeteren van ziekenhuiszorg, een eerste kennismaking van patiënt en wijkverpleegkundige in het ziekenhuis en het bieden van begeleiding thuis.

Wijkverpleegkundige
Bij ziekenhuisopname wordt de kwetsbaarheid van ouderen in kaart gebracht. Een screening identificeert de aanwezige geriatrische problemen. De wijkverpleegkundige bezoekt ouderen al in het ziekenhuis, waardoor de overdracht tussen ziekenhuis en thuissituatie verbetert. Dezelfde verpleegkundige komt daarna meerdere keren bij ouderen thuis. Hier behandelt de wijkverpleegkundige de geriatrische problemen en verzorgt de medicatie. Ook geeft de verpleegkundige begeleiding in de eerste maanden na ziekenhuisopname op het gebied van dagelijkse activiteiten, het sociale netwerk of wonen.

Eerdere ervaring
Een betere overgang van zorg in het ziekenhuis en zorg thuis is het doel van de samenwerking die de naam ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB) draagt. Een eerdere pilot van Martini Ziekenhuis, UMCG en thuiszorgorganisaties TSN en umcGroningenThuis liet al positieve resultaten zien. Functieverlies en kans op sterfte van kwetsbare ouderen vermindert door persoonlijke overdracht van zorg.

 1. Buurtzorg Nederland
 2. Derkshoes
 3. ‘t Gerack
 4. Icare
 5. Interzorg
 6. Martini Ziekenhuis
 7. NCCZ
 8. Ommelander Ziekenhuis Groningen
 9. Oosterlengte
 10. Treant Zorggroep
 11. Thuiszorg Comfort komma weg
 12. Thuiszorg De Hoven
 13. Thuiszorg Dichtbij
 14. Thuiszorg Julsinghatehuis
 15. TSN Thuiszorg
 16. umcGroningen Thuis
 17. Universitair Medisch Centrum Groningen
 18. Vredewold
 19. WZA
 20. ZINN
 21. Zorggroep Drenthe
 22. Zonnehuis Thuis
Lees hier welke organisaties deelnemen.

Gerelateerde specialismen