Treant viert tien jaar dotterzorg › Treant Zorggroep

Treant viert tien jaar dotterzorg

Geplaatst op: 24 september 2019

Tien jaar na de start staat de dotterzorg in Emmen stevig op de kaart. Het afgelopen decennium zijn ruim 15.000 dotterprocedures uitgevoerd. ‘We hebben levens kunnen redden en dat geeft veel voldoening’, verzekert Lambert van den Merkhof, cardioloog bij Treant.

Dotteren wordt toegepast bij patiënten met vernauwde en afgesloten kransslagaders. Bij een volledige afsluiting spreken we van een hartinfarct en moet de patiënt met spoed naar het ziekenhuis. ‘Als je te lang wacht, ontstaat er blijvende schade aan het hart’, waarschuwt de cardioloog.

Dunne draad

Op de hartkatheterisatiekamer worden de kransslagaders met röntgenapparatuur in beeld gebracht. Als de patiënt gedotterd moet worden, brengt de cardioloog een dunne draad in langs de vernauwing. Vervolgens schuift hij op deze draad een ballonnetje naar de vernauwing en blaast dat op. De ader wordt wijder, het bloed gaat weer stromen en meestal verdwijnen de klachten snel. Ook plaatst de cardioloog vaak een stent om het bloedvat open te houden.

Bijzonder

De dotterzorg binnen Treant is om verschillende redenen bijzonder. Door het enorme aantal behandelingen (zonder wachtlijst!) hebben de cardiologen een schat aan ervaring opgebouwd. ‘Hoe vaker je zo’n procedure uitvoert, hoe beter je daarin wordt.’ Verder investeren de Emmense cardiologen fors in regionale samenwerking. ‘Binnen ons zorgnetwerk stemmen we onze zorg voortdurend af met huisartsen, ambulancediensten, het UMCG, Medisch Spectrum Twente (MST) en Isala. Daardoor zijn onze patiënten verzekerd van de juiste zorg op de juiste plek.’ Onder het motto “Voorkomen is beter dan genezen” roept hij inwoners van ZuidOost- Drenthe op om hun leefstijl te verbeteren. ‘Let op je voeding, beweeg regelmatig en stop met roken. Daarvoor is het nooit te laat.’

Bouw nieuw hartkatheterisatiecentrum

In Emmen start binnenkort de bouw van een fonkelnieuw hartkatheterisatiecentrum. In dit centrum worden dotterbehandelingen uitgevoerd en pacemakers en ICD’s (implanteerbare defibrillatoren) geplaatst. Dit nieuwe centrum opent medio 2020 zijn deuren.