Treant verwelkomt Physician Assistant Geriatrie › Treant Zorggroep

Treant verwelkomt Physician Assistant Geriatrie

Geplaatst op: 31 maart 2017

De vakgroep Geriatrie van Treant Zorggroep heeft zich versterkt met een Physician Assistant (PA’er) Geriatrie: Martine Mesman (40 jaar). Mesman ondersteunt de geriater door zelfstandig medische taken uit te voeren. Met de komst van Mesman is het geriatrieteam in ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal compleet.

Mesman werkt twee dagen als ambulanceverpleegkundige bij ambulancezorg Groningen en drie dagen als PA’er Geriatrie bij Treant. In 2013 startte Mesman met de opleiding tot Physician Assistant: ’Ik had behoefte aan meer verdieping van mijn medische kennis. Door het volgen van de opleiding ben ik nog beter in staat om betekenis te geven aan mijn eigen observaties en interpretaties, zodat ik de juiste acties kan ondernemen in het behandelen van patiënten.’ Sinds 2016 mag Mesman zich officieel Physician Assistant noemen.

Geriatrieteam Refaja
Samen met een klinisch geriater en een verpleegkundig consulent Geriatrie vormt Mesman het geriatrieteam op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal. Het geriatrieteam is beschikbaar voor medebehandeling van opgenomen patiënten op locatie Refaja. Verwijzers zoals huisartsen of andere medisch specialisten kunnen ouderen met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen verwijzen naar de polikliniek Geriatrie in het Refaja. Samen met de geriater onderzoekt en behandelt Mesman patiënten op de polikliniek. ‘Patiënten bestaan voor mij uit veel meer dan alleen hun medische problemen. Zeker bij de oudere mens kijk je naar het hele palet om de patiënt heen: het psychische en sociale gedeelte is hier net zo belangrijk.’

Toekomstmuziek
De vakgroep Geriatrie van Treant Zorggroep wordt in 2017 nog verder uitgebreid. Twee medewerkers volgen momenteel de opleiding tot Physician Assistant. Deze PA’ers vormen een eerste stap in de oprichting van een geriatrieteam in ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. Een compleet zorgaanbod op de drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en in Stadskanaal: dit is waar Treant Zorggroep naar streeft.

Gerelateerde specialismen