Treant verkent alternatieve scenario’s Kindergeneeskunde / Verloskunde (update) › Treant Zorggroep

Treant verkent alternatieve scenario’s Kindergeneeskunde / Verloskunde (update)

Geplaatst op: 19 februari 2018

De klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Emmen zijn sinds 18 december 2017 gesloten wegens een tekort aan kinderartsen. Omdat het moeilijk is nieuwe kinderartsen aan te trekken, werkt Treant op dit moment ook alternatieve scenario’s uit voor de inrichting van de zorg van de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde bij de drie ziekenhuislocaties. Deze scenario’s worden op dit moment intern besproken. Een van de scenario’s is dat de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde geconcentreerd worden op een of meerdere locaties. Treant verwacht dit voorjaar een besluit te nemen over een van de scenario’s.

Tijdens de tijdelijke sluiting van de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Emmen wordt overigens een deel van de zorg op deze locatie nog gewoon verleend:

  • Spreekuren voor zwangere vrouwen uit de regio Emmen met gynaecologen en verloskundigen;
  • Afspraken met de verloskundigen van de geïntegreerde verloskundepraktijk EVE;
  • De polikliniek Kindergeneeskunde in Emmen is met beperkte capaciteit geopend;
  • De dagbehandeling voor kinderen is open.