Treant roept hulp bewoners Drenthe en Groningen in › Treant Zorggroep

Treant roept hulp bewoners Drenthe en Groningen in

Geplaatst op: 17 maart 2017

Goede, bereikbare en betaalbare zorg blijven leveren in de regio. Hoe verzekeren we dat mensen die hier hun hele leven hebben gewoond verzekerd zijn van goede zorg. Vragen waar Treant Zorggroep de komende tijd een antwoord op wil vinden. Via een oproep worden inwoners gevraagd daarbij te helpen.

‘Een gesprek met inwoners, huisartsen, ambulancediensten, gemeenten en verzekeraars is hard nodig om de juiste keuzes te kunnen maken en te onderbouwen. Dat zijn we in het verleden weleens vergeten’, aldus bestuursvoorzitter a.i. Carla van de Wiel. ‘De dialoog die we de komende tijd met onze omgeving aangaan betekent niet dat we alle wensen kunnen inwilligen. Als Treant Zorggroep hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid te zorgen voor goede en bereikbare zorg. Het moet ook betaalbaar blijven. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel zo.’

Deze dialoog moet Treant helpen scherp te krijgen waar mensen behoefte aan hebben. Treant wil, samen met de dokters en verplegend personeel, investeren in de (ziekenhuis)zorg in deze regio. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Die dialoog is inmiddels gestart. De eerste bijeenkomsten zijn gepland en worden georganiseerd, in samenwerking met betrokken gemeenten. De gemeenteraad in Hoogeveen heeft voor maandag 20 maart zélf een dialoogbijeenkomst opgezet. Helaas wil de gemeenteraad, ondanks herhaalde verzoeken, niet dat Treant onderdeel is van die dialoog. Men wil met bewoners in gesprek zodat “oplossingsrichtingen aan Treant kunnen worden meegegeven”.

‘We willen graag de handen ineen slaan met de gemeenteraad in Hoogeveen om het vertrouwen van mensen terug te winnen. Een dialoog is echter een gesprek tussen mensen, over de zorg. Niet een gesprek over Treant’, aldus Van de Wiel. ‘Onze 6.500 medewerkers weten precies wat er zich in onze ziekenhuizen afspeelt en zijn dus in staat om een relevante bijdrage te leveren aan zo’n bijeenkomst. Het is een gemiste kans een aantal van deze medewerkers buiten te sluiten.’

Bekijk op deze pagina wanneer de eerste bewonersbijeenkomsten zijn gepland en hoe je je kunt aanmelden.

Via een oproep (pdf) worden inwoners gevraagd daarbij te helpen. De komende dagen worden meer data, tijden en locaties van bijeenkomsten gepubliceerd.