Treant publiceert calamiteiten in de patiëntenzorg › Treant Zorggroep

Treant publiceert calamiteiten in de patiëntenzorg

Geplaatst op: 27 maart 2018

Treant wil veilige en goede zorg bieden. Openheid over de fouten die gemaakt zijn, wat hiervan geleerd is en wat er gedaan wordt om herhaling te voorkomen vinden we belangrijk. Deze openheid draagt bij aan het blijven leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarom publiceert Treant voortaan ieder kwartaal het aantal calamiteiten in de patiëntenzorg en de maatregelen die genomen zijn om de calamiteit te voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat Treant de privacy van patiënten en artsen optimaal beschermt.

Calamiteiten
Volgens de wet is een calamiteit een “onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt/cliënt heeft geleid”. Treant wil dat medewerkers zich veilig voelen om calamiteiten of een eventueel vermoeden van een calamiteit te melden. Een gevoel van vertrouwen en veiligheid leidt tot een goed functionerend systeem van actief delen van kennis over kwaliteit en veiligheid van zorg.

Aantal calamiteiten
In 2016 werden 19 calamiteiten gemeld door de ziekenhuislocaties en woon- en zorglocaties van Treant, waarvan in 10 gevallen de patiënt is overleden. In 2017 werden 17 calamiteiten gemeld, waarvan in 6 gevallen de patiënt overleed. Naar aanleiding van iedere individuele melding stelt Treant indien nodig een verbeterplan op om een soortgelijke calamiteit in de toekomst te voorkomen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Ziekenhuizen en de IGJ hebben afgesproken meer informatie openbaar te maken over calamiteiten in de zorg, met respect voor de privacy van patiënt/cliënt en de arts. In de afgelopen jaren is in de zorg hard gewerkt aan patiëntveiligheid en het leren herkennen van wat een calamiteit is. Openheid over calamiteiten door de ziekenhuizen zelf en wat er van geleerd is, is een logische volgende stap. Organisaties aangesloten bij de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen hebben afgesproken dit voor 1 juli 2018 te doen.

Calamiteitenoverzicht van 2016 en 2017.