Update: Treant onderzoekt patiënten op de MRSA-bacterie › Treant Zorggroep

Update: Treant onderzoekt patiënten op de MRSA-bacterie

Geplaatst op: 20 juli 2017

Update - Uit onderzoeken naar aanleiding van de recente MRSA bevinding blijkt dat opnieuw een patiënt drager is van de ziekenhuisbacterie. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden ook de mensen – patiënten en medewerkers - met wie deze patiënt in contact is geweest benaderd voor een onderzoek. Er wordt nog onderzocht om hoeveel patiënten het precies gaat. Zij worden persoonlijk geïnformeerd. In totaal is de afgelopen dagen bij twee patiënten de MRSA-bacterie geconstateerd. Beiden verblijven nu niet meer in het ziekenhuis. Of het bij de laatste patiënt om dezelfde variant van de bacterie gaat als de gevallen dit voorjaar wordt volgende week bekend.

Bij een patiënt die onlangs op ziekenhuislocatie Scheper werd verpleegd is een MRSA-bacterie gevonden. Het gaat om dezelfde bacterie die in mei ook werd aangetroffen. Om zeker te weten dat de bacterie zich niet verder heeft verspreid,  worden vandaag 150 patiënten opgeroepen om zich te laten testen. Het gaat om patiënten die in dezelfde periode, april en mei, op locatie Scheper zijn verpleegd.

Een aantal van deze patiënten is na hun verblijf in het Scheper naar andere zorginstellingen gegaan zoals ziekenhuizen of verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze instellingen zijn inmiddels geïnformeerd, zodat ook zij eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Medewerkers hoeven nu niet getest te worden omdat dat in mei al gebeurd is.

De betrokken patiënt verblijft niet meer in het ziekenhuis.

De aangetroffen bacterie is de veelvoorkomende MRSA-bacterie. Deze bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Die kunnen de bacterie bij zich hebben zonder daar last van te hebben. Een infectie die door de bacterie veroorzaakt wordt is moeilijker te behandelen omdat deze ongevoelig is voor de meest gebruikelijke antibiotica. In Nederland is daarom afgesproken de aanwezigheid van MRSA in ziekenhuizen te bestrijden om te voorkomen dat de behandeling van MRSA-infecties niet goed meer mogelijk is.

Gerelateerde locaties