Treant meet ervaringen patiënten › Treant Zorggroep

Treant meet ervaringen patiënten

Geplaatst op: 15 november 2016

Treant Zorggroep vindt constante kwaliteit van zorg belangrijk. Daarom vraagt de zorggroep in november 16.500 patiënten naar hun ervaringen met het ziekenhuis. Het gaat om een steekproef onder patiënten die in de periode van april tot en met september van dit jaar opgenomen zijn geweest en/of de polikliniek hebben bezocht in de ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen of Refaja in Stadskanaal.

Treant Zorggroep gebruikt ervaringen van patiënten om de zorg te verbeteren. Die ervaringen zijn een belangrijke bron van informatie. Zo waren eerdere onderzoeken aanleiding om faciliteiten en voorzieningen te verbeteren. Bijvoorbeeld de komst van gastheren en -dames bij de entree, andere bezoektijden, ruimere parkeermogelijkheden, meer privacy bij de balie en betere informatieverstrekking over onder andere de wachttijden voor een ingreep of het uitvallen van een operatie.

Onderzoek doen naar ervaringen van patiënten en cliënten doet Treant structureel. Het onderzoek dat in november start, gebeurt met de zogenaamde CQ-index. Dit staat voor Consumer Quality Index Ziekenhuizen. Deze index is de meest voorkomende methode om te onderzoeken wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Patiënten die zijn geselecteerd, ontvangen in de tweede helft van november een uitnodigingsbrief thuis. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening en privacy, deskundigheid en welzijn van patiënten. In opdracht van Treant Zorggroep voert MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau, het onderzoek uit. Uiteraard worden de antwoorden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Meedoen is niet verplicht en heeft vanzelfsprekend geen gevolgen voor de behandeling.