Treant-ketenpartners klinische verloskunde akkoord over afspraken concentratie › Treant Zorggroep

Treant-ketenpartners klinische verloskunde akkoord over afspraken concentratie

Geplaatst op: 10 september 2018

Vorige week kwamen ketenpartners van Treant, waaronder verloskundigen, omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten en zorgverzekeraars bijeen. Zij accepteren het besluit van Treant om de klinische verloskunde en klinische en acute kindergeneeskunde te concentreren in Emmen. Samen maakten ze aanvullende afspraken over de gevolgen ervan.

Aanleiding voor de bijeenkomst was het verzoek van de Inspectie van Gezondheid en Jeugd (IGJ) om een aantal resterende onduidelijkheden over de concentratie van de verloskunde te bespreken en tot een risicoanalyse te komen. Met de daarbij betrokken ketenpartners zijn daarover aanvullende afspraken gemaakt.

Patiëntveiligheid

In een constructief overleg onder leiding van een onafhankelijk voorzitter zijn nogmaals de voor- en nadelen van het besluit besproken en gewogen. Treant heeft de afgelopen maanden al veel gesproken met de afzonderlijke partners over dit besluit. Door gezamenlijk definitieve afspraken te maken zijn de organisaties het erover eens dat er, net zoals nu, straks nog steeds goede zorg geboden wordt en dat de patiëntveiligheid gewaarborgd is.

Afspraken

Op detail- en operationeel niveau zijn nog niet alle onderwerpen aan bod gekomen, maar op hoofdlijnen is er een groot aantal afspraken gemaakt. Zo bieden zorgverzekeraars de mogelijkheid om extra capaciteit in de verloskundigenpraktijk in te zetten. Daarnaast zijn er handreikingen gedaan op het gebied van de eigen bijdrage en het vervoer. Ook wordt er gekeken naar de werkbelasting van eerstelijnsverloskundigen en hebben de omliggende ziekenhuizen aangegeven dat ze, in samenwerking met Treant, voldoende capaciteit hebben om extra bevallingen op te vangen. De partijen hebben besloten alle afspraken te evalueren.

Achtergrond

Op 22 augustus maakte Treant bekend dat de klinische verloskunde en de klinische en acute kindergeneeskunde geconcentreerd wordt op de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. De betreffende afdelingen op locatie Refaja in Stadskanaal sluiten per 13 september. Op locatie Bethesda in Hoogeveen sluiten de klinische afdelingen op 15 oktober. Net als de ketenpartners, zou Treant het liefst deze zorg op alle drie ziekenhuislocaties bieden.

Hoewel het definitieve besluit van Treant niet op volledige steun van alle partners kan rekenen, geven alle betrokkenen aan de best haalbare zorg voor inwoners van de Treant-regio te borgen. 

Het besluit tot concentratie in Emmen is genomen nadat alle andere scenario’s met betrokkenen zijn besproken en onderzocht. Helaas leverde dat geen bruikbare alternatieven op. Treant benadrukt dat de poliklinische zorg voor kindergeneeskunde en de voor- en nazorg voor zwangere vrouwen op alle drie de locaties gehandhaafd blijft.