Treant in het hart van de regio – update van dialoog › Treant Zorggroep

Treant in het hart van de regio – update van dialoog

Geplaatst op: 13 juli 2017

Meer communiceren, oogheelkundige en geriatrische zorg op alle ziekenhuislocaties en betere vervoersmogelijkheden. Dat zijn de belangrijkste wensen die gehoord werden in 30 dialoogbijeenkomsten die Treant Zorggroep de afgelopen maanden in de regio heeft georganiseerd.

‘Dertig bijeenkomsten in het hart van de regio. Zo maakten we de afgelopen maanden goed wat we in de jaren daarvoor veel te weinig hebben gedaan’, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. ‘We hebben een nieuwe start gemaakt. We zijn er voor de mensen en niet andersom. Daarom gaan we ook na deze zomer verder met de dialoog met onze omgeving.’

Digitale communicatie
Met een aantal van de punten uit de dialoog is Treant al aan de slag gegaan. Zo wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een digitaal patiëntenportaal. Zodat patiënten via app of laptop hun gegevens in kunnen zien en afspraken kunnen maken en wijzigen. Ook wordt het hierdoor mogelijk op afstand te communiceren met de dokter. Dat scheelt reistijd en levert minder belasting op voor mantelzorgers.

Oogheelkunde en geriatrie
Treant wil op alle drie de ziekenhuislocaties oogheelkundige en geriatrische zorg bieden. Door een tekort aan artsen is dat (nog) niet mogelijk. De zoektocht naar goede dokters gaat onverminderd door. Wat betreft oogzorg kijkt Treant ook naar intensieve samenwerking met private aanbieders zoals Zonnestraal en Eyescan. Op het gebied van geriatrie investeert Treant in verpleegkundig specialisten en zogeheten physician assistants. Zij kunnen een deel van het werk van een geriater zelfstandig doen.

Vervoer
Zeker voor oudere patiënten is reizen met het openbaar vervoer tussen de ziekenhuislocaties geen optie. Samen met gemeenten en het OV-bureau wordt gekeken naar structurele oplossingen. Ondertussen start Treant in het najaar van 2017 met een pilot voor een pendeldienst tussen de drie ziekenhuislocaties. De ervaring uit die pilot en gesprekken met gemeenten moet de basis leggen voor een meer structurele oplossing. Treant betrekt de ouderenbonden actief bij het opzetten van de pilot.

Dialoog gaat door
Deze zomer en dit najaar werkt Treant - samen met de verzekeraars en andere belanghebbenden - verder aan plannen voor de zorg voor de middellange termijn (3-5 jaar). Van de Wiel: ‘Ondertussen beginnen we met elkaar het gesprek over de vraag: hoe richten we de zorg in deze regio voor de komende 10 tot 20 jaar in? Ook daarover gaan we de dialoog met de omgeving aan.’