Treant houdt status geïntensiveerd toezicht › Treant Zorggroep

Treant houdt status geïntensiveerd toezicht

Geplaatst op: 28 februari 2017

Op 27 februari publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar rapport over het bezoek aan Treant Zorggroep (locaties Scheper en Refaja) in het kader van het VeiligheidsManagementsSysteem (VMS) (landelijke afspraken om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te vergroten en te borgen). De controles vonden plaats in november 2016. De resultaten tonen aan dat Treant nog stappen te maken heeft, vooral op het gebied van harmonisatie en borging.

Treant realiseert zich dat er stappen gezet moeten worden. En is blij met de constatering van de IGZ dat zij vindt dat Treant inzicht heeft in risico’s en hard werkt aan het waarborgen van de kwaliteit van onze zorg. IGZ is van mening dat Treant dat op eigen kracht kan. Dat lieten zij ons eerder deze maand tijdens het jaargesprek weten (een regulier gesprek dat zorgverleners standaard met IGZ hebben).

Treant levert maandelijks een voortgangsrapportage aan bij de IGZ. Aanleiding voor het bezoek was het geïntensiveerd toezicht van de IGZ op Treant sinds de zomer van 2016.