Treant en Zilveren Kruis sluiten contract voor 2020 › Treant Zorggroep

Treant en Zilveren Kruis sluiten contract voor 2020

Geplaatst op: 17 december 2019

Treant is in 2020 voor alle polissen van Zilveren Kruis gecontracteerd, inclusief de Basis Budget polis. Bestuurder Ron Akkerman geeft aan tevreden te zijn met deze uitkomst: ‘Dit is goed nieuws voor inwoners in ons verzorgingsgebied. Ook in het aankomende jaar kunnen Zilveren Kruis verzekerden bij de ziekenhuizen van Treant terecht’. Verder sluiten de gemaakte afspraken met Zilveren Kruis aan bij het regionale plan ‘Zorg voor de regio’. ‘Zo zorgen we voor het behoud van de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Drenthe en Zuidoost-Groningen’, aldus Akkerman.    

Zorg voor de regio

Eerder hadden de Treant ziekenhuizen, Ommelander ziekenhuis Groningen, Wilhelmina ziekenhuis Assen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen. Ze maakten een gezamenlijk plan om de basiszorg en een groot deel van de complexe zorg voor de regio te behouden. In 2019 is hard gewerkt aan de uitwerking. In 2020 worden de afdelingen spoedeisende hulp van Hoogeveen (6 april) en Stadskanaal (6 januari) omgevormd naar basisspoedposten voor niet-levensbedreigende situaties. Patiënten worden dan voor complexe spoedeisende zorg elders in de regio - in Assen, Emmen, Meppel of Scheemda - opgevangen. Ook worden Hoogeveen en Stadskanaal weekziekenhuizen voor planbare zorg. Ze zijn doordeweeks open van maandag tot en met vrijdag.

Zorg veilig thuis

Treant heeft plannen ontwikkeld om ziekenhuiszorg dichterbij de patiënt te leveren. Een daarvan is het starten met de pilot Chemotherapie Thuis in 2020. Dit houdt in dat patiënten sommige chemokuren ook thuis kunnen krijgen in plaats van in het ziekenhuis. Leonore de Bakker, senior manager Zorginkoop van Zilveren Kruis: ‘Veel mensen vinden het prettig om thuis behandeld te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten. Daarom vinden we het belangrijk dat klanten ook thuis zorg kunnen krijgen. Natuurlijk alleen als dit medisch verantwoord is.’

Andere zorgverzekeraars

Ook met een aantal andere zorgverzekeraars heeft Treant Zorggroep de afspraken voor 2020 afgerond. Dit geldt voor Menzis en CZ. Alleen met zorgverzekeraar VGZ (o.a. Univé) en een paar kleine zorgverzekeraars lopen de onderhandelingen nog. Akkerman: ‘De nu gecontracteerde zorgverzekeraars vertegenwoordigen bijna 75% van de patiënten die naar Treant komen. Uiteraard blijven wij in gesprek met de nog niet gecontracteerde zorgverzekeraars. Onze inzet is om het ook voor de verzekerden bij deze verzekeraars mogelijk te maken dat zij goede zorg in de regio kunnen blijven ontvangen bij Treant. Wij verwachten dat er voldoende zorg ingekocht gaat worden en dat de contracten binnenkort afgerond kunnen worden. Dit zal op de website van Treant worden vermeld. Hier is tevens een overzicht te vinden van de verzekeringslabels die onder de diverse zorgverzekeraars vallen.