Treant bundelt CVA-zorg › Treant Zorggroep

Treant bundelt CVA-zorg

Geplaatst op: 14 november 2019

Wie getroffen wordt door een beroerte, moet na de ziekenhuisopname vaak intensief revalideren. Treant werkt aan een nieuw concept, waarin professionals uit de ziekenhuizen (cure) en revalidatiecentra (care) nauw samenwerken. ‘We bundelen onze expertise zodat patiënten verzekerd zijn van de beste zorg dichtbij huis’, vertelt neuroloog Marc Langedijk.

Bij een beroerte of CVA raakt een bloedvat verstopt (herseninfarct) of knapt er een bloedvat (hersenbloeding). Bij het vermoeden van een herseninfarct zet de ambulance meteen koers naar het gespecialiseerde behandelcentrum in Emmen. Daar staat een ervaren team klaar om de patiënt een bloedverdunnend medicijn toe te dienen (trombolyse). ‘Doel is om het stolsel op te lossen zodat de doorbloeding weer kan herstellen.’

Neuroloog Marc Langedijk: ‘Door onze expertise te bundelen, kunnen we meer maatwerk én kwaliteit bieden.’
Neuroloog Marc Langedijk: ‘Door onze expertise te bundelen, kunnen we meer maatwerk én kwaliteit bieden.’

Grote meerwaarde

Het revalidatietraject dat daarop volgt bij restschade wordt op een nieuwe leest geschoeid. Revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, neurologen en verpleegkundigen van Treant (cure én care) slaan vanaf begin 2020 de handen ineen.

Dat gebeurt in Hoogeveen (Weidesteyn), Emmen (De Horst) en in Stadskanaal (Refaja). Deze multidisciplinaire geriatrische revalidatiezorg heeft grote meerwaarde. ‘Door onze kennis uit te wisselen, kunnen we meer maatwerk én kwaliteit bieden. Dat komt het herstel van de patiënt ten goede.’

De neuroloog wijst verder op de intensieve samenwerking met fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. ‘Ons gezamenlijke doel: een snelle overgang van cure naar care en kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg. Daardoor kunnen deze patiënten snel naar huis terugkeren.’

Vertrouwd

Treant organiseert deze revalidatiezorg bewust dichtbij huis. ‘Na behandeling in het Scheper kunnen patiënten in hun vertrouwde omgeving (lees: Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) werken aan hun herstel. Dat is fijn voor patiënten én voor hun mantelzorgers.’

Na het revalidatietraject gaan patiënten naar het CVA-nazorgspreekuur. De verpleegkundig specialist voert medische controles uit, maar heeft ook oog voor sociale problemen. ‘Binnen Treant kijken we naar het hele plaatje.’