Treant biedt educatieprogramma voor patiënt én partner › Treant Zorggroep

Treant biedt educatieprogramma voor patiënt én partner

Geplaatst op: 19 maart 2019

Op het moment dat je hoort dat je een chronische ziekte hebt,  verandert er veel in het leven. Dat geldt niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun omgeving. Treant biedt daarom het educatieprogramma PPEP4ALL aan. Een programma dat praktische handvatten biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, voor zowel patiënt als partner. 

Tijdens het PPEP4ALL, dat staat voor Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten, krijgen de  patiënt en hun partner of zorggever meer kennis over  de psychosociale gevolgen van ziekten als Parkinson, CVA en MS. Er kunnen homogene groepen gevormd worden (met hetzelfde ziektebeeld) of heterogene groepen met diverse neurologische aandoeningen. Het programma  kenmerkt zich door een positieve insteek: het is gericht op wat wél mogelijk is, ondanks de beperkingen. ‘Er is vaak nog te weinig kennis van de psychosociale gevolgen die optreden door chronische ziekten’, aldus Marieja Tindemans, medisch maatschappelijk werker bij Treant Zorggroep.

'Het programma biedt  deelnemers (h)erkenning, tips, adviezen en inzicht:  een OPPEPPER als het ware. Voor naasten biedt het programma herkenning en steun. Patiënten en de partners volgen het programma in aparte groepen omdat er vaak samen “het sparingseffect” optreedt . Men wil elkaar niet belasten. Nu kan men vrijuit ervaringen uitwisselen.'

De eerstvolgende groep patiënten met de ziekte van Parkinson  en hun partners start op 18 maart in ziekenhuislocatie Scheper. PPEP4ALL bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van 90 minuten. Deelnemen kan met een verwijzing van de revalidatiearts. Het programma hoort bij de revalidatiebehandeling en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.