Treant biedt bewoners bijzondere contactmomenten met CRDL › Treant Zorggroep

Treant biedt bewoners bijzondere contactmomenten met CRDL

Geplaatst op: 7 maart 2017

Woonwijkcentra Zuidermarke in Emmen en De Paasbergen in Odoorn, beide onderdeel van Treant Zorggroep, hebben een CRDL (Cradle) in ontvangst genomen. De CRDL maakt bijzondere contactmomenten mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals ouderen met dementie.

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Vaak is het moeilijk voor hen om goed te communiceren. Het contact met hun naasten en de buitenwereld raken ze daardoor kwijt. Met de CRDL bezorgen medewerkers van Zuidermarke en De Paasbergen bewoners en hun familie mooie en waardevolle contactmomenten.

Prachtige uitvinding
‘We zijn ontzettend blij met de aanschaf van de CRDL’, vertelt Joke van den Hof, hoofd van Zuidermarke.

‘Het sluit goed aan bij de belevingswereld van onze bewoners en de zorg die we daarvoor bieden. De CRDL is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie.' Marjan Bril, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie in De Paasbergen, vult aan: ‘Het is ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt.’

Aanraking
De CRDL (Cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. De CRDL brengt 25 verschillende geluiden voort. Het zijn herkenbare geluiden, zoals geluiden uit de natuur, de stad, het huishouden en muziekinstrumenten. Deze geluiden veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel één-op-één als in een groep worden gebruikt.

Schenking
De CRDL van De Paasbergen in Odoorn kon worden aangeschaft dankzij een gift van de familie Prins-Kronemijer en de Stichting Vitaal Paasbergen. Deze stichting  financiert activiteiten en voorzieningen die het welzijn van de bewoners van De Paasbergen bevorderen.