TopZorg carpaal tunnel syndroom › Treant Zorggroep

TopZorg carpaal tunnel syndroom

Geplaatst op: 14 november 2013

Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda krijgen van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom (CTS). Het predicaat voor CTS geldt tot en met 2015.

Wens van patiënt voorop
Bij het toekennen van TopZorg neemt Menzis, naast criteria voor medische kwaliteit, vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt. Toegangstijden, wachttijden, voorlichting en begeleiding van patiënten zijn hierin belangrijke criteria.
Menzis hanteert voor het toekennen van TopZorg ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening. Om bijvoorbeeld voor het predicaat TopZorg Carpaal Tunnel Syndroom in aanmerking te komen, gaat Menzis daarom uit van een minimum van 150 operatieve ingrepen per jaar. In Nederland varieert het aantal CTS-operaties per zorgaanbieder tussen de 1 en 800 per jaar.

Carpaal tunnel syndroom
Het CTS is een veelvoorkomende aandoening aan de handen. De oorzaak is een beknelling van een zenuw in de pols. De middelste handzenuw (nervus medianus) loopt door een tunnel die gevormd wordt door de handwortelbeentjes en een stevig bandje (ligamentum). Ook lopen er door deze tunnel pezen vanuit de onderarm naar de vingers. Het carpaal tunnel syndroom ontstaat wanneer een te hoge druk ontstaat in deze tunnel, waardoor de zenuw bekneld raakt.

TopZorg
Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. De ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen bieden naast TopZorg voor de behandeling van CTS, ook TopZorg als het gaat om de behandeling van onder andere spataderen, slaapapneu, borstkanker en liesbreuk.