Theatervoorstelling ‘Hoe is het…’ › Treant Zorggroep

Theatervoorstelling ‘Hoe is het…’

Geplaatst op: 12 september 2011

Ziekenhuis Bethesda organiseert dinsdag 4 oktober 2011 een speciale theatervoorstelling over de psychosociale gevolgen van borstkanker: ‘Hoe is het...' om geconfronteerd te worden met kanker. Zes vrouwen, in de leeftijd van 32-62 jaar, hebben hun ervaringen met borstkanker vorm gegeven in een theatervoorstelling. Op een indrukwekkende, hilarische en aangrijpende manier maken ze diverse situaties zichtbaar en delen hun verdriet, angst, woede, frustratie, kracht en hoop met het publiek.

Een voorstelling die gaat over dood en (over)leven en de innerlijke strijd die gevoerd wordt na het horen van die onheilsboodschap: Kanker! Maar het is ook een voorstelling die gaat over moed, kracht en een sterke wil om door te gaan.

De afdeling Oncologie van Ziekenhuis Bethesda nodigt u uit deze voorstelling bij te wonen. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om in kleine groepjes na te praten, onder leiding van deskundigen van het ziekenhuis (oncologieverpleegkundigen, maatschappelijk werkers) en de actrices. De avond wordt geleid door Mw. C. Wesker, verpleegkundig consulent Oncologie.

Patiënten, ex-patiënten, naasten en belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze theatervoorstelling. Dit kan via e-mail: oncologogieverpleegkundigen@bethesda.nl
of via telefoonnummer 06 - 139 853 89. Graag bij aanmelding uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt vermelden.
De voorstelling begint 19.30 uur in de recreatiezaal van verpleeghuis Weidesteyn, G.H. Amshoffweg 4 (tegenover Ziekenhuis Bethesda). Vanaf 19.00 uur is de ontvangst met koffie en thee. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis.