Symposium: Bij een goede start hoort een goed begin › Treant Zorggroep

Symposium: Bij een goede start hoort een goed begin

Geplaatst op: 23 november 2012

Goede zorg begint al voor de geboorte

De grootste winst op het gebied van gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) en gezonde kinderen valt te behalen vóór de zwangerschap en aan het begin van de zwangerschap. Om deze winst te realiseren, is samenwerking tussen diverse betrokken ketenpartners van groot belang. Daarom werd op 22 november in Ziekenhuis Bethesda een symposium gehouden. Doel was het delen van de inzichten in de zorg voor en tijdens de zwangerschap en de ketenpartners actief mee te laten denken in het zoeken naar oplossingen. Genodigden waren het Centrum voor Jeugd en Gezin, verloskundigen uit de regio en het ziekenhuis, (huis)artsen, gynaecologen, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen.

Brede samenwerking
Professor Koos van der Velden was een van de sprekers op het symposium. Hij is voorzitter van de landelijke stuurgroep Zwangerschap en Geboorte en verantwoordelijk voor het doen van landelijke aanbevelingen voor het verlagen van het risico van perinatale sterfte in Nederland. Van der Velden liet weten dat de brede Hoogeveense samenwerking precies is zoals de minister van VWS dit bedoeld heeft: een gezamenlijke aanpak geeft de meeste kans op een goed resultaat.

Noodzaak
In Hoogeveen is sprake van een bevolking met een verhoogd risico, vergelijkbaar met de gemeente Rotterdam. Gynaecoloog Margreet Miedema van Ziekenhuis Bethesda en verloskundige Atje Klein Langenhorst lieten aan de hand van feiten en voorbeelden de invloed van een slechte leefstijl zien en de noodzaak om in actie te komen. Zo kan een slechte leefstijl (roken, gebruik van alcohol, overgewicht, stress, geen gebruik van foliumzuur) dodelijk zijn voor een baby tijdens de zwangerschap. Ook bij de geboorte is de kans op permanente lichamelijke of geestelijke afwijkingen duidelijk groter.

Verbinden
Wethouder Ton Bargeman vertelde over het belang dat de gemeente Hoogeveen hecht aan een gezamenlijke aanpak: “Alle kinderen verdienen een goede start. Door goede verbindingen te maken tussen de verschillende hulpverleners, kunnen we veel problemen voorkomen. En daarbij hebben we iedereen nodig: jeugdverpleegkundigen, maar ook huisartsen, verloskundigen en het ziekenhuis. Belangrijk is daarnaast dat onze boodschap jongeren daadwerkelijk bereikt, bijvoorbeeld door het betrekken van onderwijsinstellingen.”

Gezamenlijk initiatief
Het symposium was een gezamenlijk initiatief van Ziekenhuis Bethesda, het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen, Gemeente Hoogeveen, GGD Drenthe, Het Verloskundig Centrum Meppel en De Wolden, Huisartsen Hoogeveen e.o., Verloskundigenpraktijk Hoogeveen en Verloskundigenpraktijk Petit. Paul Asbreuk is onafhankelijk voorzitter van deze groep van ketenpartners. Hij helpt de regio Hoogeveen bij het zoeken naar een aanpak voor het terugdringen van perinatale sterfte in deze regio.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Ziekenhuis Bethesda, het Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen, Gemeente Hoogeveen, GGD Drenthe, Het Verloskundig Centrum Meppel en De Wolden, Huisartsen Hoogeveen e.o., Verloskundigenpraktijk Hoogeveen en Verloskundigenpraktijk Petit.