Structuur en een zinvolle dag voor ouderen met dementie › Treant Zorggroep

Structuur en een zinvolle dag voor ouderen met dementie

Geplaatst op: 13 mei 2014

Zorgen voor een dementerende oudere is niet gemakkelijk. Daarom heeft Advies- en Behandelcentrum Weidesteyn, onderdeel van Zorgpalet, een dagbehandeling voor thuiswonende ouderen met dementie: De Baander. In De Baander krijgen de mensen verzorging, begeleiding en behandeling in een vertrouwelijke omgeving. Voor structuur en een zinvolle dag én om de mantelzorger te ontlasten. Zodat de dementerende oudere zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

De Baander is iedere doordeweekse dag van 8.30 tot 16.30 uur open. Ouderen kunnen er één tot vijf dagen per week terecht, nadat ze een indicatie van het CIZ hebben gekregen. Als ze naar De Baander komen, volgt eerst een intakegesprek. “Tijdens dat gesprek kijken we samen met de cliënt en zijn of haar partner of mantelzorger naar de zorgvraag”, vertelt eerstverantwoordelijke Marianne Zwijnenburg. “Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun wensen? We kijken vooral ook naar de mantelzorger. Welke ondersteuning heeft hij of zij nodig? Kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker vanuit Zorgpalet hulp bieden? We vinden het heel belangrijk dat mensen het thuis goed volhouden.”

Intensieve observatie
De wensen en behoeften worden vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Daarna volgt een observatieperiode. “Dat betekent dat we de cliënt zes tot acht weken intensief observeren”, legt Marianne uit. “Wat kan hij of zij nog zelf? Welke cognitieve problemen heeft de cliënt? Aan de hand daarvan kijken we wat de cliënt precies nodig heeft, hoe de ziekte zich ontwikkelt en hoe wij verder gaan met de zorg. We werken daarbij nauw samen met een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. En als het nodig is, schakelen we andere behandelaars binnen Zorgpalet in, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut.” Naast de zorgbehoefte, wordt er gekeken naar wat de persoon leuk vindt om te doen. De Baander wil de cliënten namelijk vooral een voor hen zinvolle dag bieden. “We doen creatieve activiteiten en geheugenactiviteiten, praten over vroeger, spelen spellen. En als iemand het liefst de hele dag wil vissen, doen we daar moeite voor. De cliënt bepaalt.”

Lachend weer naar huis
Meneer Boddeüs is een van de mensen die naar De Baander komen. Hij vindt het vooral fijn dat hij daar ‘wat avontuur’ heeft. “Ik fiets soms op de duofiets; dat vind ik erg mooi”, aldus meneer Boddeüs “Ik ga ook vaak mee vissen. En we zingen veel samen. Vroeger was ik lid van een mannenkoor, dus ik zing altijd mee.” Ook mevrouw Eesinge-Bolding gaat graag naar De Baander: “Ik kan met iedereen goed opschieten. We doen ook van alles. Het is zo mooi hier. Ik kom hier met plezier en ga lachend weer naar huis.” En dat is waar de medewerkers van De Baander, naast een goede behandeling, het voor doen. Marianne: “Als de cliënten zich hier prettig voelen en de mantelzorgers vertellen dat ze er echt wat aan hebben, dan is ons doel bereikt.”

Meer weten over De Baander? Bel Marianne Zwijnenburg via 06 83 96 62 65.