Stichting Vrienden van De Horst schenkt materiaal voor mensen met dementie › Treant Zorggroep

Stichting Vrienden van De Horst schenkt materiaal voor mensen met dementie

Geplaatst op: 8 augustus 2018

Je ziet ze soms wel, ouderen, veelal met dementie die rusteloos heen en weer schuiven of lopen. Die soms in zichzelf gekeerd lijken te zijn of gaan roepen. De oorzaak is vaak dat de zintuigen bij deze mensen teveel of te weinig waarnemen waardoor mensen met dementie teveel of te weinig prikkels in hun omgeving ervaren. Om dat gedrag te beïnvloeden heeft de Stichting Vrienden van De Horst verzwaringsdekens, drukvesten en een activiteitenschort geschonken aan wooncentrum De Horst in Emmen.

Ergotherapeut Michelle van der Raaf en psychomotorisch therapeut Chantal Dekker zijn enorm blij met de materialen: “Bij oudere mensen en met name bij ouderen met dementie verandert de werking van de zintuigen. Als iemand nu bijvoorbeeld onrustig is kunnen we de verzwaringsdeken gebruiken om deze persoon lichamelijk weer tot rust te brengen en de gelegenheid te geven meer in de beleving te komen. En als iemand teveel in zichzelf is gekeerd kunnen we met behulp van het activiteitenschort iemand prikkelen om er iets mee te doen.

Michelle en Chantal hebben een speciale cursus gevolgd om  de zintuigen van ouderen te stimuleren. “Elke bewoner reageert anders op het gebruik van deze materialen. Dankzij de schenking kunnen we gaan puzzelen om te kijken welke materialen het meest effectief zijn”, aldus Michelle.

Stichting Vrienden van De Horst
Stichting Vrienden van De Horst werft gelden via giften, donaties en speciale acties. De opbrengst komt ten goede aan voorzieningen die het wonen en werken in De Horst veraangenamen. Meer informatie over de stichting.

Elly Rodenburg (links) van de Stichting Vrienden van De Horst schenkt twee verzwaringsdekens, vier vesten (twee ballenvesten en twee drukvesten) en een activiteitenschort.
Elly Rodenburg (links) van de Stichting Vrienden van De Horst schenkt twee verzwaringsdekens, vier vesten (twee ballenvesten en twee drukvesten) en een activiteitenschort.

Gerelateerde locaties