Spreekuur voor zwangere vrouwen in Meppel › Treant Zorggroep

Spreekuur voor zwangere vrouwen in Meppel

Geplaatst op: 27 februari 2015

Rondom geboortezorg. Onder die naam hebben verschillende zorgverleners in de regio Meppel hun krachten gebundeld. Hun gezamenlijke doel: optimale kwaliteit van zorg rond zwangerschap en bevalling. Ook de vakgroep Gynaecologie van ziekenhuislocatie Bethesda (onderdeel van Treant Zorggroep) levert een actieve bijdrage aan dit samenwerkingsverband. 'Deze werkwijze leidt tot betere afstemming en uitwisseling van kennis. Daar worden moeder en kind letterlijk beter van', verzekert de Hoogeveense gynaecoloog Margreet Miedema.
Gynaecoloog Margreet Miedema
Gynaecoloog Margreet Miedema

Het samenwerkingsverband Rondom geboortezorg, dat een klein jaar geleden van start ging, biedt integrale verloskundige zorg. Dit betekent dat alle zorg rond zwangerschap en geboorte onder één dak is georganiseerd. 'Zwangere vrouwen hoeven dus niet meer te shoppen', benadrukt Miedema. 'Alle facetten van de geboortezorg zijn samengebracht op één vertrouwde plek.'

Spreekuur
De Hoogeveense gynaecoloog houdt elke twee weken spreekuur in het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden. Haar spreekuur is bedoeld voor zwangere vrouwen met een medische indicatie die in ziekenhuislocatie Bethesda willen bevallen. 'Omdat de controleafspraken in Meppel plaatsvinden, hoeven zij niet steeds naar Hoogeveen te reizen. Deze service wordt zeer gewaardeerd.'

De gynaecoloog is in haar nopjes met de faciliteiten in het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden. 'Het gebouw is ruim en uitgerust met een hypermodern echoapparaat.'

Korte lijntjes
Doordat alle disciplines onder één dak werken, zijn de onderlinge lijntjes heel kort. 'We lopen regelmatig bij elkaar binnen voor overleg en advies. Op die manier versterken we elkaars kennis en kunde', vindt de Hoogeveense gynaecoloog. 'Verder volgen we eenduidige protocollen en gebruiken we één geboorteplan. Daarmee is de kwaliteit van de verloskundige zorg gegarandeerd.'

Ook op regionaal niveau vormt samenwerking het sleutelwoord. Zo streeft het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Hoogeveen e.o. naar nog betere geboortezorg. Bijvoorbeeld door transmurale zorgpaden op te stellen. 'Deze richtlijnen leiden tot eenduidigheid in diagnostiek en behandeling.'

Vertrouwd
Sinds de sluiting van de afdeling Verloskunde in het Diaconessenhuis moeten vrouwen uitwijken naar een ander ziekenhuis. 'Een deel van hen kiest bewust voor Hoogeveen. 'De kleinschaligheid, de persoonlijke aandacht en de vertrouwde gezichten in ziekenhuislocatie Bethesda spreken veel vrouwen aan', weet Miedema.

Behalve hoogwaardige medische zorg biedt 'Hoogeveen' ook gezinsgerichte zorg. 'Na de geboorte blijven vader, moeder en baby in principe bij elkaar, want daarmee versterk je het hechtingsproces', verzekert de gynaecoloog. Ook na een keizersnede wordt dit principe nagestreefd. 'Zo'n natuurlijke setting bevordert de ontwikkeling van het kind én versterkt de band tussen de ouders en hun baby. Dat zijn mooie resultaten.'