Scheper Ziekenhuis leert jongeren diabetes hanteren › Treant Zorggroep

Scheper Ziekenhuis leert jongeren diabetes hanteren

Geplaatst op: 19 juli 2012

Hulp bij overgang van kinder- naar volwassenengeneeskunde

Het Scheper Ziekenhuis is gestart met een werkwijze die de overgang van jongeren met diabetes van de kinder- naar de volwassenengeneeskunde soepel laat verlopen. In de praktijk blijkt namelijk regelmatig dat jongeren niet goed zijn voorbereid op de overstap naar de volwassen vorm van hulpverlening. Gevolg is dat zij minder of niet meer op controle komen. De kinderartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen, psychologen en diëtisten van het Emmense ziekenhuis bereiden jongeren daarom voor op en bieden ondersteuning bij het leren hanteren van hun chronische aandoening.

Het voorbereidingsproces start zodra de jongere de lagere school verlaat. Hij komt vanaf dat moment voor een deel alleen, dus zonder ouder, op consult bij de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige. Rond het vijftiende levensjaar ontvangt de jongere een uitnodiging voor de adolescentiepoli: een speciale polikliniek waarbij in groepsverband gesproken wordt over onderwerpen die voor jongeren met diabetes belangrijk zijn. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over seksualiteit en zwangerschap, roken, alcohol en drugs en over complicaties door diabetes. Ook praktische zaken zoals rijbewijs en verzekeringen komen aan de orde. Tijdens de bijeenkomsten kan de jongere kennismaken met de internist en de diabetesverpleegkundige van de volwassenenzorg. Als de jongere er aan toe is, meestal wanneer hij tussen de 18 en 24 jaar oud is, wordt de overstap naar de volwassenenzorg gemaakt.

Diabetes
Diabetes mellitus is een aandoening waarbij door een tekort aan het hormoon insuline de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog is. Jaarlijks behandelt de polikliniek Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis zo’n zeventig kinderen en jongeren met diabetes. Het ziekenhuis maakt deel uit van samenwerkingsverband Diabij, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Drenthe en Noord-Overijssel voor kinderen met diabetes.