Scheper Ziekenhuis geeft voorlichting over MS › Treant Zorggroep

Scheper Ziekenhuis geeft voorlichting over MS

Geplaatst op: 20 maart 2014

Het Scheper Ziekenhuis organiseert op zaterdag 5 april een patiëntenbijeenkomst over MS. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de huidige en nieuwe ziekteremmende medicatie, revalidatie bij MS en het nieuwe internetprogramma MS-monitor. Door voorlichting wil het ziekenhuis meer bekendheid geven aan de laatste ontwikkelingen rondom de ziekte.

MS (Multiple Sclerose) is een chronische ziekte van hersenen en ruggenmerg. Het Scheper Ziekenhuis heeft een speciale MS-poli waar alle kennis en kunde over de ziekte gebundeld wordt. De medewerkers van deze polikliniek hebben nu het initiatief genomen voor een informatiebijeenkomst op 5 april in het vergadercentrum van het Scheper Ziekenhuis.

Inhoud van de bijeenkomst
De bijeenkomst wordt ingeleid door Erna Bakker. Zij zal kort iets vertellen over haar werkzaamheden als MS-verpleegkundige. Daarna komt neuroloog dhr. H.J. van Leusen aan het woord over ziekteremmende medicatie en vertelt revalidatiearts mw. J. Broeks over revalidatie bij MS. Tot slot geeft neuroloog dhr. P.J. Jongen uitleg over het online systeem MS-monitor. Hierin kunnen patiënten in een beveiligde omgeving een dagboek bijhouden over hun ziekte en contact houden met hun behandelaars.

Opgave
De bijeenkomst op 5 april duurt van 9.30 tot 13.00 uur. Patiënten van het Scheper Ziekenhuis die geïnteresseerd zijn, kunnen zich opgeven via neurologieverpleegkundige@sze.nl of (0591) 691 420. Iedere patiënt mag een introducé meenemen.