Scheper Ziekenhuis blij met iPads en TV voor Kinder- en Jeugdrevalidatie › Treant Zorggroep

Scheper Ziekenhuis blij met iPads en TV voor Kinder- en Jeugdrevalidatie

Geplaatst op: 19 december 2013

De afdeling Kinder- en Jeugdrevalidatie van het Scheper Ziekenhuis in Emmen ontving op donderdag 19 december vijf iPads en een televisie. De tablets ondersteunen de behandeling van kinderen op deze afdeling en de naastgelegen Mytylschool. De televisie is bedoeld om afleiding te bieden tijdens het wachten. Kinderen kunnen er spelletjes op doen en filmpjes over behandelingen op kijken. De gulle gift is afkomstig van de Christian Pol Foundation.

“Wij zijn ontzettend blij met dit bijzondere gebaar”, aldus Peter van Aanholt, revalidatiearts in het Scheper Ziekenhuis. “We merken dat kinderen met een beperking vaak goed kunnen omgaan met een tablet. Dat komt omdat de bediening veel minder complex is dan de bediening van een gewone computer. De tablets helpen ons bij het aanleren van motorische, communicatieve en cognitieve vaardigheden, zoals tekenen, schrijven en lezen. Ook vergroten de iPads de zelfredzaamheid van de kinderen en maken ze hun behandeling een stuk leuker.”

Christian Pol Foundation
De Christian Pol Foundation is een stichting die zieke kinderen bijstaat, hun ouders financieel ondersteunt en laatste wensen laat uitkomen. Ook instellingen waar kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking verblijven, zoals ziekenhuizen, kunnen rekenen op steun van de stichting. Meer informatie: www.christianpolfoundation.com.