Scheper en De Horst stroomlijnen COPD-zorg › Treant Zorggroep

Scheper en De Horst stroomlijnen COPD-zorg

Geplaatst op: 8 januari 2015

Ook na hun ziekenhuisopname is het belangrijk dat COPD-patiënten blijven werken aan hun conditie. Om dat te bevorderen, hebben ziekenhuislocatie Scheper en centrum voor hoogcomplexe chronische en revalidatiezorg De Horst in Emmen (beide onderdeel van Treant Zorggroep), de COPD-zorg volledig op elkaar afgestemd. 'De COPD-zorg van het Scheper en De Horst sluit naadloos op elkaar aan', verzekert Tim Pentenga, hoofd verpleegafdeling en polikliniek Geriatrie en Longziekten van het Scheper. Deze werkwijze illustreert een van de uitgangspunten van Treant Zorggroep: zorg die past bij de zorgbehoefte, dicht bij huis als het kan.

COPD is een chronische longaandoening die vaak gepaard gaat met kortademigheid of benauwdheid. Bij ernstige klachten moet de patiënt soms worden opgenomen in het ziekenhuis. Na behandeling met (inhalatie)medicatie en antibiotica wordt zo snel mogelijk gestart met een bewegings- en revalidatieprogramma. 'Door actief te werken aan hun conditie hebben COPD-patiënten minder last van kortademigheid. Daardoor voelen ze zich beter', verklaart Tim Pentenga, hoofd verpleegafdeling en polikliniek Geriatrie en Longziekten van het Scheper.

Zorg op maat
Patiënten die na opname in het ziekenhuis doorstromen naar de revalidatieafdeling van De Horst, worden volgens dezelfde richtlijnen behandeld. 'Alle onderdelen van de COPD-zorg zijn op elkaar afgestemd. Van de medicatiebehandeling en inhalatie-instructie tot fysiotherapie en dieetadvies', benadrukt Pentenga. Daar blijft het niet bij: de overdracht verloopt soepel, zorgverleners wisselen hun kennis uit en de werkwijze is op elkaar afgestemd. 'COPD-patiënten die na een ziekenhuisopname in De Horst revalideren, zijn verzekerd van goede zorg op maat', onderstreept José Hulstijn, unitmanager geriatrische revalidatie in De Horst.

Cruciale rol
In dit traject spelen de longverpleegkundigen van het Scheper een cruciale rol. Zij zijn het aanspreekpunt voor de COPD-patiënt, zowel op de ziekenhuislocatie als in De Horst. Ook voeren ze regelmatig overleg met de longartsen en de specialisten ouderengeneeskunde. 'De longverpleegkundigen vormen de schakel in de COPD-zorg. Daardoor ontstaat uniformiteit in behandeling en revalidatie', schetsen Hulstijn en Pentenga. Ook worden er regelmatig gezamenlijke scholingsbijeenkomsten georganiseerd. 'Samen nascholen en het uitwisselen van kennis tussen cure en care hebben een positief effect op de kwaliteit van zorg. Daar worden onze COPD-patiënten letterlijk beter van.'