Roze lintje voor ziekenhuislocatie Scheper › Treant Zorggroep

Roze lintje voor ziekenhuislocatie Scheper

Geplaatst op: 5 juli 2016

Ziekenhuislocatie Scheper heeft dit jaar het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg behaald. Ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda voldoen aan alle eisen van het roze lintje, met uitzondering van de volumenorm. Op basis van deze eis hebben deze locaties het roze lintje net niet behaald. Borstkankervereniging Nederland (BVN) geeft aan dat dit niet betekent dat onze medische zorg niet goed is, maar dat er alleen niet wordt voldaan aan een voorwaarde die BVN stelt. In samenwerking met BVN hopen we volgend jaar het lintje te bemachtigen.

Mammacentrum
Vanaf mei 2016 is de diagnostiek en operatieve behandeling van patiënten met borstkanker binnen Treant gebundeld in één Mammacentrum. Eventuele aanvullende behandeling vindt Treant-breed plaats. Bundeling van de medische zorg op het gebied van borstkanker maakt dat Treant kan voldoen aan alle kwaliteitseisen en -richtlijnen. De toekenning van het roze lintje 2016 is gebaseerd op getallen van vóór de opening van het Mammacentrum.

Volumenorm
Alle drie ziekenhuislocaties scoren goed, maar ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda voldeden in 2015 (net) niet aan de volumenorm van minimaal 100 operaties per jaar, waardoor het roze lintje aan hen niet is toegekend. Treant Zorggroep verwacht dat met de centralisatie van de operatieve behandelingen op één locatie de volumenorm wordt gehaald.

Via de Monitor zijn alle gegevens in te zien.