Roze lintje van Borstkankervereniging Nederland › Treant Zorggroep

Roze lintje van Borstkankervereniging Nederland

Geplaatst op: 14 oktober 2010

Ziekenhuis Bethesda heeft het roze lintje gekregen van de Borstkankervereniging Nederland. Hiermee geeft de Borstkankervereniging aan dat de borstkankerbehandeling van Ziekenhuis Bethesda op orde is.

In tegenstelling tot de vreugde over het behalen van het roze lintje, zijn de gemoederen rondom de discussie met zorgverzekeraar CZ nog niet bedaard. Het ziekenhuis in Hoogeveen is nog niet tevreden ondanks het feit dat CZ een beetje in beweging is gekomen. CZ heeft namelijk de categorieën waarin de ziekenhuizen zijn ingedeeld voor borstkankerbehandelingen aangepast in ‘niet gecontracteerde zorg’ en ‘ziekenhuizen die beter kunnen’. Ook staat nu op de website van CZ vermeld dat de zorg in Nederland voldoet aan de richtlijnen van de Inspectie en dat er geen sprake is van onverantwoorde borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

Ondanks de beweging die CZ nu maakt, laat Zorggroep Leveste Middenveld, waar Ziekenhuis Bethesda een onderdeel van is, het kort geding op 8 november in Breda doorgaan. Door de berichtgeving van CZ is veel onnodige onrust ontstaan onder patiënten. Mede om die reden wordt er een publieke rectificatie geëist.

Zorggroep Leveste Middenveld benadrukt dat het een goede zaak is dat er discussie plaatsvindt over de kwaliteit van de zorg en hoe die beter inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit moet wel gevoerd worden op betrouwbare gronden, wetenschappelijk bewezen normen en in goed overleg met professionals in het veld. Alleen dan kan de patiënt een keuze maken uit ziekenhuizen die daadwerkelijk goede kwaliteit leveren.