Revalideren bij Leveste Care › Treant Zorggroep

Revalideren bij Leveste Care

Geplaatst op: 17 februari 2014

Soms moet iemand na een ziekenhuisopname nog een tijd revalideren. Omdat de persoon bepaalde handelingen opnieuw moet leren vanwege een beroerte, nieuwe heup of amputatie bijvoorbeeld. Of omdat hij of zij conditie moet opbouwen na een zware operatie of wegens een ziekte als COPD. Oudere mensen die revalidatiezorg nodig hebben, kunnen terecht in woonzorgcentrum De Horst in Emmen, onderdeel van Leveste Care. Een team van zorgverleners staat hier klaar en begeleidt de revalidanten. Zodat ze uiteindelijk zelfstandig genoeg zijn om weer naar huis te kunnen gaan.

Op de afdeling geriatrische revalidatiezorg van De Horst verblijven mensen tijdelijk, op een eenpersoonskamer. Hoe lang, dat verschilt per persoon, maar het gaat om maximaal een halfjaar. Het doel is dat de mensen uiteindelijk weer naar huis gaan. “We bekijken daarom onder andere of iemand in staat is om te leren en te trainen”, vertelt unitmanager Jose Hulstijn. “Een specialist ouderengeneeskunde onderzoekt al in het ziekenhuis of de persoon de revalidatie aan kan. Is dat het geval, dan kan diegene bij ons terecht. Samen met de arts ontvangen we hem of haar en diens naasten en kijken we welke zorg en behandeling nodig is. En ook naar wat de persoon zelf wil: wat vindt hij of zij belangrijk om straks thuis weer te kunnen? Dat kan bijvoorbeeld traplopen zijn, fietsen, koken of een specifieke hobby uitoefenen.”

Verschillende behandelaars
Op de afdeling werken naast de verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, verschillende behandelaars. Dat zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten en logopedisten. “Iemand die bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad, moet vaak weer conditie opbouwen”, legt zorgcoördinator Bianca Scholten uit. “Dat kan met hulp van de fysiotherapeut. Maar die persoon kan ook slikproblemen hebben. Daar helpt een logopedist bij. En een ergotherapeut kijkt of diegene hulpmiddelen nodig heeft, zoals aangepast bestek, en of er aanpassingen in de woning nodig zijn. Zo begeleiden we als team het revalidatieproces.” De zorgcoördinatoren regelen alle zorg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de revalidanten en hun naasten. Zij bespreken regelmatig met de revalidant en met de andere behandelaars hoe het gaat. “Wat we daarbij belangrijk vinden, is dat de mensen zich op hun gemak voelen”, voegt Bianca toe. “Zodat ze vertrouwen krijgen in de revalidatie.”

Ervaringen delen
Naast de individuele behandelingen, zijn er groepsbijeenkomsten. Er is bijvoorbeeld een ontbijtgroep voor mensen die een beroerte hebben gehad. Deze mensen gaan ’s ochtends, onder begeleiding van een ergotherapeut, gezamenlijk de tafel dekken, koffie zetten en brood smeren. Zo leren ze deze handelingen weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Ook is er een revalidatievoorlichtingsgroep. In deze groep worden thema’s rondom revalidatie besproken, met steeds een andere behandelaar. “De revalidanten kunnen zo bespreken wat er speelt en waar ze bijvoorbeeld moeite mee hebben”, licht Bianca’s collega Petra Rabbers toe. “We merken dat veel mensen de groepsbijeenkomsten prettig vinden. Er gebeurt namelijk nogal wat in hun leven. Op deze manier kunnen ze hun ervaringen en gevoelens delen. Zo ondervinden ze dat meer mensen iets hebben en dat ze dus niet de enige zijn.”

Meer vertrouwen
Een van de revalidanten op de afdeling geriatrische revalidatiezorg is mevrouw Wassen-Ensing. Zij brak eind 2013 na een val haar heup. Na twee weken ziekenhuisopname, kon ze terecht in De Horst. “Ik moet opnieuw leren lopen”, vertelt mevrouw Wassen-Ensing. “Ik loop hier nu iedere dag een stukje achter mijn rollator, steeds wat langer. En ik krijg fysiotherapie. Tijdens die therapie leer ik lopen, maar ik fiets ook op een hometrainer. Zo bouw ik mijn kracht en conditie weer op. Toen ik hier kwam, was ik heel erg bang om weer te vallen, ik was echt een ‘pieperd’. Ik moest mijn zelfvertrouwen weer terugkrijgen. Maar nu durf ik gelukkig steeds meer te vertrouwen. Dankzij de hulp van de mensen hier. De medewerkers zijn allemaal heel vriendelijk en nemen de tijd voor je. Ik ga steeds meer vooruit!”