Rechter schept duidelijkheid over normen zorgverzekeraar › Treant Zorggroep

Rechter schept duidelijkheid over normen zorgverzekeraar

Geplaatst op: 23 november 2010

De rechter in Breda heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld, had aangespannen tegen CZ. De rechter concludeerde dat er in de medische literatuur geen eensgezindheid bestaat over de relatie tussen het aantal operaties en kwaliteit van de zorg en tussen het aantal operaties en de kans op sterfte. Wel mag CZ eigen normen stellen, deze hoeven niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn. De rechter heeft geoordeeld dat CZ voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij eigen normen heeft gesteld.

De rechter is van mening dat CZ aanvankelijk met betrekking tot de negatieve normeringen meer nuancering had moeten aanbrengen. Dat is intussen gebeurd.

Zorggroep Leveste Middenveld is blij dat de rechter duidelijkheid heeft gegeven. Wel geeft de zorggroep aan het zorgwekkend te vinden dat iedere zorgverzekeraar eigen normen mag stellen voor behandelingen.