Reactie Treant op rapport gemeenten Zuidoost-Groningen, Noordoost-Drenthe en Provincie Groningen › Treant Zorggroep

Reactie Treant op rapport gemeenten Zuidoost-Groningen, Noordoost-Drenthe en Provincie Groningen

Geplaatst op: 29 juni 2018

Het rapport “Een alternatief scenario voor behoud ziekenhuiszorg in de regio” laat zien dat gemeenten zeer betrokken zijn bij ‘hun’ ziekenhuis. Dat wordt door Treant gewaardeerd. Het laat helaas ook zien dat de voorstellen voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op verkeerde veronderstellingen en onjuiste gegevens.

Een van de verkeerde veronderstellingen is dat alleen Treant kampt met onder andere vergrijzing (die de zorgvraag natuurlijk groter maken) en personeelstekorten. Andere ziekenhuizen staan voor dezelfde opgaven; de bundeling van zorg in de nieuwbouw van het OZG is hiervan een goed voorbeeld. Ook Treant wil en moet de zorg anders gaan vormgeven om deze goed, bereikbaar en betaalbaar voor de regio te houden. Dat is geen geringe opgave. Het helpt dan niet als in het rapport wordt beweerd dat Treant onder verscherpt toezicht van de inspectie (IGJ) zou staan. Dat is niet het geval. Ook de bewering dat het ziekteverzuim bij onze organisatie hoog zou zijn, is niet correct. Treant scoort juist met een aanpak die leidt tot een laag ziekteverzuim.

Zoals gezegd zoeken wij graag samen met alle belanghebbenden de dialoog om onze visie op de toekomst van de zorg in de regio (zeker ook in Groningen) te bespreken en aan te scherpen. Dat kan echter alleen vruchten afwerpen als de feiten worden rechtgedaan. Daarnaast benadrukt Treant dat zij als zorginstelling verantwoordelijk is en blijft voor het bieden van goede, bereikbare en betaalbare zorg.

We geloven in een gezamenlijke aanpak om te werken aan de toekomstige organisatie van de zorg in de regio. Hierbij geldt dat we met veel belanghebbenden, zoals zorgverzekeraars, Zorgbelang Groningen en omliggende ziekenhuizen al continu in gesprek zijn en blijven. Die deur is en blijft open.