Reactie op berichtgeving noodkreet verloskundigen regio Hoogeveen › Treant Zorggroep

Reactie op berichtgeving noodkreet verloskundigen regio Hoogeveen

Geplaatst op: 1 september 2018

Vanochtend bericht RTV Drenthe over de noodkreet van verloskundigen in de regio Hoogeveen. Treant wil graag haar visie op dat bericht geven.

Door een tekort aan kinderartsen hebben we het besluit moeten nemen om de afdelingen Klinische Kindergeneeskunde en Klinische Verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen te moeten sluiten. In Stadskanaal is dit 13 september en in Hoogeveen is dit 15 oktober.

De verloskundigen uit Hoogeveen en omgeving uiten in een brief aan de minister hun zorgen over deze nieuwe situatie. Het is dan ook aan de minister daar op te reageren.

We begrijpen dat de eerstelijnsverloskundigen uit de regio Hoogeveen hun zorgen uiten. Niemand is blij met deze nieuwe situatie. Ook Treant had graag gezien dat we deze verloskundige zorg op 3 locaties hadden kunnen aanbieden. Als het tekort aan personeel te nijpend wordt, moet je als organisatie dergelijke beslissingen nemen.

De verloskundigen uiten hun zorgen over de aanrijtijden. Treant heeft de nieuwe situatie in het Regionaal Orgaan Acute Zorg overleg (ROAZ)  besproken en zij zien geen bezwaren. De minister heeft in antwoord op Kamervragen ook gesteld dat deze norm niet in het geding is.

We herkennen ons niet in het signaal van de verloskundigen dat ze niet betrokken zijn bij de besluitvorming. De afgelopen maanden hebben we regelmatig met hen gesproken. De afwegingen zijn meegenomen in het beslisdocument dat online staat.

Ook met omliggende ziekenhuizen zijn we de afgelopen maanden in overleg geweest. Ze hebben ook onlangs nog aangegeven dat ze de toenemende zorgvraag kunnen opvangen.

Er bestaat geen mogelijkheid om dit besluit terug te draaien of uit te stellen. Als er te weinig zorgprofessionals voor deze afdelingen zijn, is concentratie de enige duurzame oplossing.

De situatie is complex, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de eerstelijnsverloskundigen in Hoogeveen en omgeving ook na 15 oktober goede en veilige zorg kunnen blijven bieden. We hebben daar goede voorbeelden van gezien in de afgelopen maanden in Emmen toen we de daar de afdeling in december 2017 moesten sluiten.

We blijven graag met de verloskundigen in gesprek.