Reactie op advertentie Basis Budgetpolis › Treant Zorggroep

Reactie op advertentie Basis Budgetpolis

Geplaatst op: 22 januari 2016

In de Hoogeveense Courant van 20 januari staat een advertentie van Isala waarin zij stellen dat verzekerden met een Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis (Achmea) vanaf 1 januari 2016 niet meer zonder bijbetaling voor basiszorg terechtkunnen bij ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen. RTV Drenthe heeft Marcel Kuin, voorzitter raad van bestuur Treant Zorggroep, hierover geïnterviewd. Het interview is op 21 januari tussen 17.00 en 18.00 uur op de radio uitgezonden.

Het is jammer dat de tekst van de advertentie en ook van diverse krantenartikelen hierover niet volledig is. Verzekerden met een Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis kunnen wel degelijk voor een deel van de basiszorg terecht bij het ziekenhuis van Treant Zorggroep, namelijk voor spoedzorg, verloskundige zorg, bevolkingsonderzoek darmkanker, zorg in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (waaronder ICD/PCI en dotteren) en overige zorgproducten (OVP) waaronder laboratorium onderzoek (eerste lijnsdiagnostiek). Wij adviseren u om voor het volledige overzicht contact op te nemen met uw verzekeraars.

Wij hebben de Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis bewust niet gecontracteerd, omdat wij als Treant Zorggroep dan moeten toeleggen op de zorgkosten en dat dus in feite de verzekerden met duurdere polissen dat verlies betalen.

Wij hebben half december al laten weten via de lokale media en onze website dat verzekerden met een Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis niet voor de volledige basiszorg bij ons terechtkunnen.

Adverteren voor ziekenhuiszorg past in de huidige tijd waarin het ziekenhuizen vrij staat om de concurrentie aan te gaan. Wij gaan daar bescheiden mee om, omdat wij het zorggeld van de verzekerden liever gebruiken waarvoor het is bedoeld, namelijk de zorg. Wij kiezen er voor om niet op prijs te concurreren maar op kwaliteit.

Beluister hier het interview met Marcel Kuin op RTV Drenthe.